TAILIEUCHUNG - Thực trạng quản lý bệnh đái tháo đường tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Đái tháo đường (ĐTĐ) và những biến chứng kèm theo của bệnh đang trở thành vấn đề y tế đáng báo động ở nhiều quốc gia. Bài viết trình bày mô tả thực trạng hoạt động quản lí bệnh ĐTĐ ở các trạm y tế (TYT) xã, phường, thị trấn tại tỉnh Thừa Thiên Huế. | Thực trạng quản lý bệnh đái tháo đường tại các trạm y tế xã phường thị trấn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 2 - tháng 4 2019 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI CÁC TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỜNG THỊ TRẤN THUỘC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Võ Đức Toàn1 Nguyễn Nam Hùng2 Lê Hồ Thị Quỳnh Anh1 Nguyễn Minh Tâm1 1 Trường Đại học Y Dược Đại học Huế 2 Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế Tóm tắt Đái tháo đường ĐTĐ và những biến chứng kèm theo của bệnh đang trở thành vấn đề y tế đáng báo động ở nhiều quốc gia. Tăng cường quản lí và chăm sóc liên tục cho người bệnh ĐTĐ ở tuyến chăm sóc ban đầu đóng vai trò quan trọng mang tính bền vững và hiệu quả chi phí. Mục tiêu Mô tả thực trạng hoạt động quản lí bệnh ĐTĐ ở các trạm y tế TYT xã phường thị trấn tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành ở 152 TYT xã phường thị trấn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế dựa trên bộ công cụ của WHO đánh giá tính sẵn có và sẵn dụng của các dịch vụ chăm sóc ban đầu - SARA. Kết quả Tỷ lệ Trạm cung cấp dịch vụ chẩn đoán và hoặc quản lí ĐTĐ là 40 8 . Trang thiết bị phục vụ sàng lọc phát hiện sớm ĐTĐ tại Trạm còn hạn chế 18 4 . Hầu hết TYT cung cấp dịch vụ dự phòng yếu tố nguy cơ của ĐTĐ. 100 Trạm y tế không được trang bị đầy đủ thuốc điều trị bệnh theo quy định của Bộ Y tế. Thuốc được cung cấp chủ yếu tại Trạm là metformin 33 6 và gliclazid 28 3 . Kết luận Hoạt động dự phòng điều trị và quản lí ĐTĐ tại tuyến y tế cơ sở chưa được triển khai đầy đủ và rộng rãi trên địa bàn tỉnh. Cần tăng cường sự sẵn có các dịch vụ quản lý ĐTĐ cũng như cung ứng trang thiết bị sàng lọc phát hiện sớm bệnh và thuốc thiết yếu điều trị ĐTĐ tại các Trạm đặc biệt các TYT ở vùng nông thôn và miền núi. Từ khóa Đái tháo đường quản lí đái tháo đường trạm y tế y tế cơ sở SARA Abstract DIABETES MANAGEMENT AT COMMUNE HEALTH CENTERS OF THUA THIEN HUE PROVINCE Vo Duc Toan1 Nguyen Nam Hung2 Le Ho Thi Quynh Anh1 Nguyen Minh Tam1 1 Hue University of Medicine and Pharmacy .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.