TAILIEUCHUNG - So sánh vi kẽ vùng chóp răng khô giữa kỹ thuật trám bít ống tủy một côn và lèn dọc với một số loại xi măng

Sự hiện diện của vi kẽ gây nên thất bại trong điều trị nội nha. Một đặc tính quan trọng của xi măng nội nha là khả năng dán dính. Mục đích của nghiên cứu này nhằm so sánh vi kẽ của răng được trám bít ống tủy bằng kĩ thuật một côn và lèn dọc với ba loại xi măng trám bít khác nhau (Cortisomol, AH Plus, Apexit Plus). | So sánh vi kẽ vùng chóp răng khô giữa kỹ thuật trám bít ống tủy một côn và lèn dọc với một số loại xi măng Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 2 - tháng 4 2019 SO SÁNH VI KẼ VÙNG CHÓP RĂNG KHÔ GIỮA KỸ THUẬT TRÁM BÍT ỐNG TỦY MỘT CÔN VÀ LÈN DỌC VỚI MỘT SỐ LOẠI XI MĂNG Huỳnh Thị Ngọc Giang Phan Anh Chi Khoa Răng Hàm Mặt Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Đặt vấn đề Sự hiện diện của vi kẽ gây nên thất bại trong điều trị nội nha. Một đặc tính quan trọng của xi măng nội nha là khả năng dán dính. Mục đích của nghiên cứu này nhằm so sánh vi kẽ của răng được trám bít ống tủy bằng kĩ thuật một côn và lèn dọc với ba loại xi măng trám bít khác nhau Cortisomol AH Plus Apexit Plus . Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 60 răng cối nhỏ hàm dưới đã nhổ của người trưởng thành được chọn và phân chia ngẫu nhiên thành 6 nhóm n 10 dựa trên loại xi măng và kĩ thuật trám bít ống tủy A một côn với Cortisomol B một côn với AH Plus C một côn với Apexit Plus D lèn dọc với Cortisomol E lèn dọc với AH Plus F lèn dọc với Apexit Plus. Các răng được ngâm trong mực Ấn Độ trong 7 ngày và làm trong suốt bằng Methyl salicylate. Mức độ thâm nhập phẩm nhuộm được đo ở tất cả các mặt của chân răng. Kết quả Chiều dài thâm nhập phẩm nhuộm trung bình khi trám bít ống tủy bằng Cortisomol AH Plus Apexit Plus lần lượt là 0 85 0 98 và 0 58 mm. Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê p gt 0 05 tương tự độ thâm nhập phẩm nhuộm khi trám bít bằng kĩ thuật 1 côn và lèn dọc với từng loại xi măng Cortisomol AH Plus Apexit Plus thì sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Kết luận Cortisomol AH Plus Apexit Plus có hiệu quả tương tự nhau trong việc ngăn ngừa vi kẽ. Sự khác biệt độ thâm nhập phẩm nhuộm trung bình giữa nhóm trám bít ống tủy bằng kĩ thuật một côn và lèn dọc không có ý nghĩa thống kê. Từ khóa Vi kẽ một côn lèn dọc Cortisomol AH Plus Apexit Plus Abstract COMPARISON OF APICAL MICROLEAKAGE FOLLOWING CANAL OBTURATION WITH SINGLE-CONE AND WARM VERTICAL CONDENSATION TECHNIQUES USING SOME ROOT

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.