TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu áp dụng phương pháp Champy trong điều trị gãy góc hàm xương hàm dưới

Nghiên cứu này được thiết kế nhằm mô tả đặc điểm lâm sàng, X quang, đánh giá kết quả điều trị của phương pháp Champy trong phẫu thuật gãy góc hàm. | Nghiên cứu áp dụng phương pháp Champy trong điều trị gãy góc hàm xương hàm dưới Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 2 - tháng 4 2019 NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHAMPY TRONG ĐIỀU TRỊ GÃY GÓC HÀM XƯƠNG HÀM DƯỚI Hoàng Minh Phương1 Trần Tấn Tài1 Nguyễn Hồng Lợi2 Nguyễn Văn Minh1 Lê Thị Phương Dung1 1 Khoa Răng Hàm Mặt Trường Đại học Y Dược Đại học Huế 2 Trung tâm Răng Hàm Mặt Bệnh viện Trung ương Huế Tóm tắt Đặt vấn đề Gãy góc xương hàm dưới thường phổ biến trong chấn thương vùng hàm mặt phương pháp điều trị gãy góc hàm tốt nhất vẫn còn tranh luận. Có nhiều phương pháp được sử dụng để kết hợp xương và Champy phương pháp được chấp nhận nhiều hơn trong việc kết hợp xương. Nghiên cứu này được thiết kế nhằm mô tả đặc điểm lâm sàng X quang đánh giá kết quả điều trị của phương pháp Champy trong phẫu thuật gãy góc hàm. Đối tượng và phương pháp 32 bệnh nhân với 32 đường gãy góc hàm tại Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế Bệnh viện Trung ương Huế từ 4 2018 2 2019. Đánh giá kết quả khi ra viện 3 tháng 6 tháng sau phẫu thuật. Kết quả Gãy góc hàm chủ yếu ở nam giới 84 4 . Phần lớn là gãy không thuận lợi 96 9 và di lệch 68 7 . Triệu chứng thường gặp đau ấn đau chói há miệng hạn chế sưng sai khớp cắn. Phim toàn cảnh có giá trị chẩn đoán cao 96 9 . Tất cả bệnh nhân được điều trị thành công với phương pháp Champy. Kết luận Phương pháp Champy trong điều trị phẫu thuật gãy góc đơn giản dễ sử dụng có tỉ lệ thành công cao ít biến chứng. Từ khóa Gãy góc hàm xương hàm dưới phương pháp Champy. Abstract APPLICATION STUDY OF CHAMPY S TECHNIQUE IN SURGICAL TREATMENT OF MANDIBULAR ANGLE FRACTURE Hoang Minh Phuong1 Tran Tan Tai1 Nguyen Hong Loi2 Nguyen Van Minh1 Le Thi Phuong Dung1 1 Odonto-Stomatology Faculty Hue University of Medcine and Pharmacy Hue University 2 Odonto-Stomatology Center Hue Center Hospital Background Angle mandibular fractures are among the most common traumatic injuries of the maxillofacial region. The optimal treatment modality for angle .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.