TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân viêm cột sống dính khớp bằng bộ câu hỏi SF-36

Nghiên cứu này nhằm mục tiêu đánh giá chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân viêm cột sống dính khớp và mối tương quan với một số yếu tố lâm sàng. | Nghiên cứu chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân viêm cột sống dính khớp bằng bộ câu hỏi SF-36 Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 2 - tháng 4 2019 NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG Ở BỆNH NHÂN VIÊM CỘT SỐNG DÍNH KHỚP BẰNG BỘ CÂU HỎI SF-36 Nguyễn Hoàng Thanh Vân Võ Thị Thùy Liên Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt đặt vấn đề Viêm cột sống dính khớp là viêm khớp mạn tính thường gặp ảnh hưởng chủ yếu lên khớp cùng chậu cột sống tiến triển nặng dần dẫn tới dính khớp giảm hoặc mất chức năng vận động cột sống ảnh hưởng nặng nề chất lượng cuộc sống. Bộ câu hỏi SF-36 rất hữu ích trong đánh giá chất lượng cuộc sống theo dõi kết cục lâm sàng và hiệu quả điều trị viêm cột sống dính khớp. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu đánh giá chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân viêm cột sống dính khớp và mối tương quan với một số yếu tố lâm sàng. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 34 bệnh nhân viêm cột sống dính khớp thỏa mãn Tiêu chuẩn New York sửa đổi 1984 được đánh giá bằng bộ câu hỏi SF-36. Kết quả Chất lượng cuộc sống chủ yếu ở mức trung bình 82 4 và thấp 17 6 . Điểm trung bình sức khỏe thể chất sức khỏe tinh thần và tổng điểm sức khỏe lần lượt là 36 48 17 89 48 79 18 49 và 42 66 17 52 điểm. Chất lượng cuộc sống có mối tương quan đáng kể với mức độ hoạt động bệnh chỉ số khối cơ thể và không tương quan với tuổi mắc bệnh và thời gian mắc bệnh. Kết luận Viêm cột sống dính khớp ảnh hưởng lên mọi lĩnh vực sức khỏe của chất lượng cuộc sống sức khỏe thể chất bị ảnh hưởng nhiều hơn sức khỏe tinh thần. Từ khóa Viêm cột sống dính khớp chất lượng cuộc sống liên quan sức khỏe bộ câu hỏi SF-36. Abstract THE HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS ASSESSED BY SF-36 Nguyen Hoang Thanh Van Vo Thi Thuy Lien Hue University of Medicine and Pharmacy Hue University Background Ankylosing spondylitis is a chronic arthritis primarily affecting the sacroiliac joints and spine progressively progressing decrease or loss of spine .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.