TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu kết quả điều trị tiệt trừ Helicobacter pylori bằng phác đồ bốn thuốc có Bismuth cải tiến RBMA 14 ngày ở bệnh nhân viêm dạ dày mạn

Nghiên cứu này nhằm mục tiêu bước đầu đánh giá hiệu quả, tỷ lệ tuân thủ và tác dụng ngoại ý của phác đồ 4 thuốc có bismuth cải tiến (RBMA) so với phác đồ RBMT cổ điển. | Nghiên cứu kết quả điều trị tiệt trừ Helicobacter pylori bằng phác đồ bốn thuốc có Bismuth cải tiến RBMA 14 ngày ở bệnh nhân viêm dạ dày mạn Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 2 - tháng 4 2019 NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TIỆT TRỪ HELICOBACTER PYLORI BẰNG PHÁC ĐỒ BỐN THUỐC CÓ BISMUTH CẢI TIẾN RBMA 14 NGÀY Ở BỆNH NHÂN VIÊM DẠ DÀY MẠN Trần Văn Huy Bộ môn Nội Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Mở đầu Hiệu quả của việc thay thế tetracycline bằng amoxicillin trong phác đồ bốn thuốc có bismuth BQT nhằm cải thiện tỷ lệ tuân thủ và cả tỷ lệ tiệt trừ ở các vùng địa dư tỷ lệ đề kháng tetracycline có xu hướng tăng chưa được nghiên cứu ở nước ta. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu bước đầu đánh giá hiệu quả tỷ lệ tuân thủ và tác dụng ngoại ý của phác đồ 4 thuốc có bismuth cải tiến RBMA so với phác đồ RBMT cổ điển. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu nghiên cứu tiến cứu chọn ngẫu nhiên. 120 bệnh nhân viêm dạ dày mạn H. pylori chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm nhóm RBMA điều trị với rabeprazole bismuth subsalicylic metronidazole amoxicillin trong 14 ngày nhóm RBMT điều trị với rabeprazole bismuth subsalicylic metronidazole tetracycline. Đánh giá kết quả điều trị bằng test thở C13 4-6 tuần sau khi chấm dứt điều trị. Kết quả Tỷ lệ tiệt trừ H. pylori của nhóm RBMA không khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nhóm RBMT 91 2 KTC 95 78 2 96 7 so với 90 KTC 95 CI 81 6 96 3 theo phân tích PP p 0 42 và 86 7 95 CI 75 84 93 09 so với 75 95 CI 62 1 85 3 theo phân tích ITT p 0 06 . Tỷ lệ tác dụng ngoại ý trong nhóm RBMT cao hơn có ý nghĩa so với nhóm RBMA 48 3 vs. 26 7 p 0 071 . Tỷ lệ tuân thủ trong nhóm RBMA cũng cao hơn so với nhóm RBMT. Kết luận phác đồ 4 thuốc có bismuth cải tiến có một tỷ lệ tiệt trừ khá cao tỷ lệ tác dụng phụ thấp hơn và tỷ lệ tuân thủ cao hơn so với nhóm RBMT. Từ khóa Helicobacter pylori phác đồ 4 thuốc có bismuth cải tiến phác đồ 4 thuốc có bismuth BQT . Abstract Efficacy of modified bismuth quadruple therapy RBMA as first-line therapy for .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.