TAILIEUCHUNG - Siêu âm nội soi trong chẩn đoán u dưới niêm mạc ống tiêu hóa tại Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế

Tìm hiểu một số đặc điểm liên quan đến u dưới niêm mạc ống tiêu hóa. Phương pháp và đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 195 bệnh nhân được chẩn đoán u dưới niêm mạc ống tiêu hóa bằng siêu âm nội soi tại Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế từ tháng 10/2013 đến tháng 12/2018. Sinh thiết cắt hoặc chojc hút kim nhỏ khi có chỉ định. | Siêu âm nội soi trong chẩn đoán u dưới niêm mạc ống tiêu hóa tại Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 2 - tháng 4 2019 SIÊU ÂM NỘI SOI TRONG CHẨN ĐOÁN U DƯỚI NIÊM MẠC ỐNG TIÊU HÓA TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ Trần Văn Huy Nguyễn Thanh Long Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế Tóm tắt Mục tiêu Tìm hiểu một số đặc điểm liên quan đến u dưới niêm mạc ống tiêu hóa. Phương pháp và đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 195 bệnh nhân được chẩn đoán u dưới niêm mạc ống tiêu hóa bằng siêu âm nội soi tại Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế từ tháng 10 2013 đến tháng 12 2018. Sinh thiết cắt hoặc chojc hút kim nhỏ khi có chỉ định. Kết quả Độ tuổi trung bình là 48 92 15 23 tuổi. Tỷ lệ nam và nữ gần như nhau với 48 2 và 51 8 . Theo vị trí u dưới niêm mạc được phát hiện nhiều nhất ở dạ dày chiếm tỷ lệ 45 6 tiếp đến là thực quản chiếm 35 9 và thấp nhất ở đại trực tràng với tỷ lệ 2 6 . Theo nguyên nhân nang dưới niêm chiếm tỷ lệ cao nhất 23 6 tiếp đến là Leiomyoma chiếm 22 1 thấp nhất là tuyến Brunner với tỷ lệ 1 và 19 5 trường hợp không xác định được bản chất khối u. 58 1 leiomyoma và 67 4 nang dưới niêm mạc được tìm thấy ở thực quản. 76 GIST 83 3 tụy lạc chỗ và 64 7 u mỡ được tìm thấy ở dạ dày. Kết luận Áp dụng siêu âm nội soi nghiên cứu cho thấy u dưới niêm thường gặp nhất ở dạ dày và thực quản trong đó thường gặp nhất là nang dưới niêm và u cơ trơn. Từ khóa U dưới niêm siêu âm - nội soi Abstract Endoscopic ultrasound in the diagnosis of gastrointestinal submucosal tumors at Hue UniversiTy of Medicine and Pharmacy hospital Tran Van Huy Nguyen Thanh Long Hue University of Medicine and Pharmacy Hospital Background Diagnosis of gastrointestinal submucosal tumors SMT is still a challenge in clinical practice and data about gastrointestinal submucosal tumors in our country was very limited. This study aimed to assess some characteristics of gastrointestinal submucosal tumors. Patients and Methods cross

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.