TAILIEUCHUNG - Đánh giá hiệu quả và độc tính hóa trị một thuốc công nghệ nano: Nanoparticle albumin bound-paclitaxel so với paclitaxel trong ung thư vú di căn

Bài viết trình bày đánh giá hiệu quả và độc tính của hóa trị một thuốc nab-paclitaxel so với paclitaxel trên bệnh nhân ung thư vú giai đoạn di căn. | Đánh giá hiệu quả và độc tính hóa trị một thuốc công nghệ nano Nanoparticle albumin bound-paclitaxel so với paclitaxel trong ung thư vú di căn Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 1 - tháng 2 2019 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ ĐỘC TÍNH HÓA TRỊ MỘT THUỐC CÔNG NGHỆ NANO NANOPARTICLE ALBUMIN-BOUND PACLITAXEL SO VỚI PACLITAXEL TRONG UNG THƯ VÚ DI CĂN Nguyễn Văn Cầu1 Cao Ngọc Thành2 1 Nghiên cứu sinh Trường Đại học Y Dược Đại học Huế 2 Bộ môn Sản Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá hiệu quả và độc tính của hóa trị một thuốc nab-paclitaxel so với paclitaxel trên bệnh nhân ung thư vú giai đoạn di căn. Đối tượng và phương pháp Nghiên cứu 92 bệnh nhân ung thư vú giai đoạn di căn gồm hai nhóm nhóm một 44 bệnh nhân nhận hóa trị một thuốc nab-paclitaxel so với nhóm 2 gồm 48 bệnh nhân nhận hóa trị paclitaxel với liều điều trị lần lượt 260mg m2 và 175mg m2 mỗi chu kỳ trong tổng số 8 chu kỳ hóa trị tại Khoa ung bướu Bệnh viện Đại học Y Dược Huế và Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Trung ương Huế từ tháng 2 năm 2013 đến tháng 10 năm 2015. Kết quả Tuổi trung bình hay gặp ở 2 nhóm bệnh nhân là 54 và 53 tuổi. Chỉ số hoạt động thể lực ECOG ở mức 0-1 ở cả hai nhóm. Mãn kinh ở hai nhóm chiếm 73 . Vị trí di căn hay gặp ở hai nhóm là xương phổi gan. Di căn trên vị trí 2 vị trí ở nhóm nab-paclitaxel và paclitaxel lần lượt 18 và 20 . Tỷ lệ đáp ứng với hóa trị nab-paclitaxel 54 5 so với 31 2 ở nhóm paclitaxel p 0 024. Thời gian đến khi tiến triển bệnh 8 46 tháng ở nhóm nab-paclitaxel và 7 38 tháng ở nhóm paclitaxel p 0 019. Thời gian sống thêm trung bình ở nhóm nab-paclitaxel và paclitaxel lần lượt là 28 89 và 27 79 tháng với p 0 554. Tỷ lệ giảm bạch cầu ở nhóm nab-paclitaxel và paclitaxel lần lượt là 27 3 và 39 6 p 0 033. Các độc tính khác là tương tự nhau ở cả hai nhóm hóa trị. Kết luận Nab-paclitaxel có lợi ích lâm sàng hơn paclitaxel trong ung thư vú di căn do tỷ lệ đáp ứng cao hơn kéo dài thời gian đến khi tiến triển bệnh và ít gây ra giảm .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.