TAILIEUCHUNG - Đánh giá hiệu quả của dẫn lưu tắc nghẽn trong viêm thận bể thận cấp tính tắc nghẽn do sỏi niệu quản

Bài viết trình bày đánh giá hiệu quả dẫn lưu tắc nghẽn trong viêm thận bể thận cấp tính tắc nghẽn do sỏi niệu quản. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu mô tả 45 bệnh nhân viêm thận bể thận cấp tính tắc nghẽn do sỏi được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế từ tháng 10/2015 đến tháng 03/2018. | Đánh giá hiệu quả của dẫn lưu tắc nghẽn trong viêm thận bể thận cấp tính tắc nghẽn do sỏi niệu quản Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 1 - tháng 2 2019 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DẪN LƯU TẮC NGHẼN TRONG VIÊM THẬN BỂ THẬN CẤP TÍNH TẮC NGHẼN DO SỎI NIỆU QUẢN Lê Đình Đạm Nguyễn Xuân Mỹ Nguyễn Trường An Nguyễn Khoa Hùng Lê Đình Khánh Bộ môn Ngoại Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Mục tiêu Đánh giá hiệu quả dẫn lưu tắc nghẽn trong viêm thận bể thận cấp tính tắc nghẽn do sỏi niệu quản. Đối tượng và phương pháp Nghiên cứu tiến cứu mô tả 45 bệnh nhân viêm thận bể thận cấp tính tắc nghẽn do sỏi được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế từ tháng 10 2015 đến tháng 03 2018. Kết quả Nam nữ là 1 tuổi trung bình là 54 16 10 29 tuổi 34 74 . Các chỉ số lâm sàng và cận lâm sàng ghi nhận khi vào viện nhiệt độ cơ thể 38 87 0 66 C mạch 94 38 12 29 lần phút Nhịp thở là 24 62 5 57 l phút Huyết áp tâm thu là 120 11 16 39 mmHg Huyết áp tâm trương là 73 66 9 19 mmHg. Bạch cầu máu là 13 97 5 27g l tiểu cầu là 266 91 139 932 g l Creatinin là 96 09 34 023 umol l K là 3 47 0 59 mmol l Na là 132 93 3 23 mmol l Cl- 94 88 3 90 mmol l CRP là 160 08 96 42 mg l Procalcitonin là 9 21 22 57 ng ml Kích thước trung bình của các mảnh sỏi là 15 89 9 84 mm 5-47 . Mức ứ nước của thận là đô 0 3 bệnh nhân 6 7 độ 1 18 bệnh nhân 40 độ 2 11 bệnh nhân 24 4 độ 3 13 bệnh nhân 28 9 . Cấy nước tiểu phía dưới tắc nghẽn dương tính 14 bệnh nhân 31 1 . Hội chứng SIRS dương tính 39 bệnh nhân 86 7 . 44 trường hợp 97 8 được giải áp tắc nghẽn bằng phương pháp đặt thông niệu quản thông JJ và 1 trường hợp 2 2 dẫn lưu thận qua da và sử dụng kháng sinh. Đa số các bệnh nhân cải thiện tốt về mặt lâm sàng hết sốt hết đau vùng thắt lưng rung thận không đau và các chỉ số cận lâm sàng bạch cầu máu là 13 97 5 27g l CRP là 160 08 96 42 mg l Procalcitonin là 9 21 22 57 ng ml . Kết luận Nhiễm khuẩn đường tiết niệu trên cấp tính tắc nghẽn do sỏi là một cấp cứu niệu khoa cần phải dẫn lưu tắc nghẽn can .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.