TAILIEUCHUNG - Bài giảng Điện tử công suất và ứng dụng (Mạch điện tử công suất, điều khiển và ứng dụng) - Chương 6: Bộ nguồn bán dẫn một chiều

Bài giảng Điện tử công suất và ứng dụng (Mạch điện tử công suất, điều khiển và ứng dụng) - Chương 6: Bộ nguồn bán dẫn một chiều. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Bộ biến đổi và bộ nguồn bán dẫn, thiết kế bộ nguồn chỉnh lưu, bộ nguồn xung, sơ đồ điều khiển vòng kín bộ biến đổi. Mời các bạn cùng tham khảo. | Bài giảng Điện tử cơng suất và ứng dụng Mạch điện tử cơng suất điều khiển và ứng dụng - Chương 6 Bộ nguồn bán dẫn một chiều Slides ĐTCS amp ƯD Được phép mang vào phòng thi 2 23 ch6 BN DC ĐTCS amp ƯD Được phép mang vào phòng thi CHƯƠNG 6 BỘ NGUỒN BÁN DẪN MỘT CHIỀU BBĐ VÀ BỘ NGUỒN BÁN DẪN BBĐ và Bộ nguồn bán dẫn Bộ nguồn bán dẫn BBĐ nhưng đứng trên quan điểm sử dụng Thiết kế bộ nguồn chỉnh lưu Lọc Lọc SƠ ĐỒ KHỐI Lưới đầu vào Bộ Biến đổi đầu ra Tải Bộ nguồn xung - Mạch công suất bộ lọc đầu Sơ đồ bộ nguồn xung dùng nghịch lưu vào bộ biến đổi mạch điện tử Sơ đồ bộ nguồn xung flyback công suất và bộ lọc ngỏ ra. Mạch Phát xung - Khối đo lường Bảo vệ Điều khiển bộ nguồn xung. - Mạch phát xung điều khiển Điều khiển Sơ đồ điều khiển vòng kín BBĐ vòng kín và bảo vệ. vòng kín Phản hồi Đọc thêm 6 tiết bài tập 2 BÀI TOÁN THIẾT KẾ Đặt - Hai phương án tải tổng quát khối có dấu là có thể không cần hay tải cụ thể ví dụ động cơ . - Điều khiển ngỏ ra hạn chế dòng áp. - Hạn chế nhiễu ngỏ vào ngỏ ra vô tuyến. - Bài toán khởi động dừng soft start . 3 23 ch6 BN DC ĐTCS amp ƯD Được phép mang vào phòng thi 4 23 ch6 BN DC ĐTCS amp ƯD Được phép mang vào phòng thi Còn gọi là bộ nguồn xung hay cấp điện đóng ngắt switching power supply BỘ NGUỒN MỘT CHIỀU BÁN DẪN So sánh hai loại Là bộ nguồn cung cấp điện một chiều Nhóm Ưu Nhược Có cấu trúc giống nhau cho các loại tải Điều khiển pha công suất lớn MW tần số đóng ngắt bé tần 2. Phân loại bộ nguồn một chiều số lưới gt mạch lọc ngỏ ra có trị số lớn - Theo bộ biến đổi BBĐ áp một Tần số làm việc cao nên công suất đến 100kw nếu Bộ nguồn một chiều dùng BBĐ điều khiển pha chiều ảnh hưởng hài bậc cao nhỏ dùng transistor 1. Biến áp -- gt Chỉnh lưu điều khiển pha - Phân .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.