TAILIEUCHUNG - Bài giảng Điện tử công suất và ứng dụng (Mạch điện tử công suất, điều khiển và ứng dụng) - Chương 4: Bộ biến đổi áp một chiều

Bài giảng Điện tử công suất và ứng dụng (Mạch điện tử công suất, điều khiển và ứng dụng) - Chương 4: Bộ biến đổi áp một chiều. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Bộ biến đổi áp một chiều dạng forward tải RLE, khảo sát biển đổi áp một chiều dạng Flyback, sơ đồ điều khiển bộ biến đổi áp một chiều, . Mời các bạn cùng tham khảo. | Bài giảng Điện tử cơng suất và ứng dụng Mạch điện tử cơng suất điều khiển và ứng dụng - Chương 4 Bộ biến đổi áp một chiều Slides ĐTCS amp ƯD Được phép mang vào phòng thi 2 32 ch4 DK ap DC ĐTCS amp ƯD Được phép mang vào phòng thi Bộ biến đổi BBĐ áp một chiều Chương 4 Bộ biến đổi BBĐ áp một chiều BBĐ áp một chiều dạng forward tải RLE Còn được gọi là bộ băm điện áp hacheur hay chopper . Khảo sát sơ đồ làm việc 1 phần tư mặt phẳng tải Dạng áp ra bao gồm T chu kỳ - thời gian có áp ton - khoảng nghỉ T ton. Khảo sát sơ đồ làm việc 2 và 4 phần tư mặt phẳng tải U Vào Ra Mạch phát xung và lái BBĐ t on BBĐ Áp Một chiều Mạch lọc ngỏ ra t t Khảo sát BBĐ áp một chiều dạng Flyback t T Nguyên lý hoạt động BBĐA1C Sơ đồ điều khiển BBĐ áp một chiều Các nguyên lý điều khiển PWM - Điều chế độ rộng xung PWM Pulse Width Modulation IC lái cầu T không đổi thời gian đóng điện ton thay đổi PWM loại dòng điện α ton T gọi là độ rộng xung tương đối. Mạch cải thiện HSCS của bộ chỉnh lưu diod - Điều chế tần số khi ton không đổi chu kỳ T thay đổi. Ứng dụng - Điều khiển hổn hợp khi cả T và ton đều thay đổi. Đọc thêm 6 tiết bài tập 2 3 32 ch4 DK ap DC ĐTCS amp ƯD Được phép mang vào phòng thi 4 32 ch4 DK ap DC ĐTCS amp ƯD Được phép mang vào phòng thi BBĐ ÁP MỘT CHIỀU DẠNG FORWARD TẢI RLE 2. Khảo sát bộ biến đổi làm việc một 1. Khái niệm về mặt phẳng tải U phần tư mặt phẳng tải S io là tập hợp các điểm làm việc của BBĐ phần tư phần tư thứ II thứ I R hai trục tọa độ là Io Uo Uo gt 0 Io 0 I D U L gồm 4 phần tư như ở hình . phần tư phần tư _ thứ III thứ 4 E Uo Io 0 Uo ton S1 ngắt. Dòng tải khép mạch qua diod phóng điện D2 suy ra b c ton U t U E Trung bình áp ra U o α .U với α on Tbình dòng ra Io o . Hình .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.