TAILIEUCHUNG - Bài giảng Công cụ kiểm thử phần mềm: Bài 11 - GV. Trương Phước Lộc

Bài giảng "Công cụ kiểm thử phần mềm - Bài 11: Mobile application testing" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm thử trên di động là gì, kiểm thử ứng dụng trên di động, các loại kiểm thử ứng dụng trên di động, . Mời các bạn cùng tham khảo. | Bài giảng Công cụ kiểm thử phần mềm Bài 11 - GV. Trương Phước Lộc Bài 11 Mobile Application Testing Công cụ kiểm thử phần mềm Bộ môn Công nghệ phần mềm 1 Nội dung Kiểm thử trên di động là gì Kiểm thử ứng dụng trên di động. p Giới thiệu p Khó khăn gặp phải khi kiểm thử p Các loại kiểm thử ứng dụng trên di động p Các phương pháp kiểm thử ứng dụng trên di động 2 Kiểm thử trên di động là gì Kiểm thử trên di động là quá trình đảm bảo chất lượng của thiết bị di động. Quá trình kiểm thử được tiến hành trên cả phần cứng lẫn phần mềm. 3 Kiểm thử trên di động là gì 4 Kiểm thử ứng dụng trên di động Giới thiệu Khó khăn gặp phải khi kiểm thử Các loại kiểm thử ứng dụng trên di động Các phương pháp kiểm thử ứng dụng trên di động 5 Kiểm thử ứng dụng trên di động Kiểm thử ứng dụng trên di động là quá trình đảm bảo đầy đủ các chức năng tính tiện dụng và nhất quán của ứng dụng trên di động. 6 Khó khăn của kiểm thử ứng dụng trên di động Đa dạng nền tảng 7 Khó khăn của kiểm thử ứng dụng trên di động 8 Khó khăn của kiểm thử ứng dụng trên di động Đa dạng nhà sản xuất 9 Khó khăn của kiểm thử ứng dụng trên di động Đa dạng ứng dụng 10 Các loại kiểm thử ứng dụng trên di động 11 Các loại kiểm thử ứng dụng trên di động Sanity Testing kiểm tra để đảm bảo sự ổn định của ứng dụng Functional UI kiểm tra chức năng và giao diện Interruption Testing kiểm thử gián đoạn cuộc gọi đến tin nhắn đến Regression Testing kiểm tra các chức năng cơ bản của ứng dụng không bị ảnh hưởng do bất kỳ thay đổi nào 12 Các loại kiểm thử ứng dụng trên di động Stress Performance kiểm tra hiệu năng của ứng dụng ảnh hưởng đến thiết bị Location testing kiểm tra vị trí địa lí nơi mà ứng dụng được sử dụng. Field testing kiểm tra thực tế ứng dụng chạy trên nhiều thiết bị thực và hạ tầng mạng khác nhau. 13 Các phương pháp kiểm thử ứng dụng trên di động Thiết bị di động Emulator Simulator Mạng Công cụ 14 Thiết bị di động Thuận lợi p Kiểm thử trên thiết bị thực đảm bảo tính hiệu quả và chính xác p Có thể kiểm thử các chức năng mà

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.