TAILIEUCHUNG - Bài giảng Công cụ kiểm thử phần mềm: Bài 7 - GV. Trương Phước Lộc

Bài giảng "Công cụ kiểm thử phần mềm - Bài 7: Kiểm thử đơn vị - Unit Testing" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, tại sao cần kiểm thử đơn vị, unit testing framework, các bước thực hiện, một số thuật ngữ, mock object, . Mời các bạn cùng tham khảo. | Bài giảng Công cụ kiểm thử phần mềm Bài 7 - GV. Trương Phước Lộc Kiểm thử đơn vị - Unit Testing BM. Công nghệ phần mềm Khoa. Công nghệ thông tin Nội dung 1. Mở đầu 2. Giới thiệu 3. Tại sao cần kiểm thử đơn vị 4. Unit testing framework 5. Các bước thực hiện 6. Một số thuật ngữ 7. Mock Object 8. Demo Công cụ kiểm thử phần mềm 2 2 4 15 1. Mở đầu Hàm nh Hàm khởi khoảng cách Hàm Hàm tạo 5m kiếm nh toán Lớp Diem Hàm khởi tạo Lớp Hàm nh Lớp chu vi TamGiac Hàm đúng hay sai Hàm nh Hàm khởi diện ch tạo Công cụ kiểm thử phần mềm 3 2 4 15 1. Mở đầu Áp dụng các kỹ thuật gt các test case Thực thi các test case Hàm 4nh khoảng cách Thực thi test case 1 Hàm nh Hàm khởi Thực thi test case 2 khoảng cách tạo Hàm khởi tạo Lớp Diem Thực thi test case 1 Thực thi test case 2 Tương tự cho lớp TamGiac Chương trình có nhiều lớp mỗi lớp nhiều hàm gt thực thi bao nhiêu lần Công cụ kiểm thử phần mềm 4 2 4 15 1. Mở đầu Viết code Lớp Điểm hàm tính khoảng cách p Hàm thực thi test case 1 Khởi tạo điểm 1 gt 0 0 Khởi tạo điểm 2 gt 0 2 Gọi hàm tính khoảng cách giữa điểm 1 và điểm 2 gt kết quả thực tế Kết quả mong đợi 2 So sánh kết quả mong đợi và kết quả thực tế Tùy vào kết quả so sánh xuất ra pass fail error p Tương tự cho các test case khác Tương tự cho lớp và hàm khác Công cụ kiểm thử phần mềm 5 2 4 15 2. Giới thiệu Hoàn thành Kiểm tra ứng Chỉnh sửa ứng dụng dụng ứng dụng Kiểm thử chấp nhận - Acceptance TesQng Kiểm thử hệ thống - System TesQng Kiểm thử 4ch hợp - IntegraQon TesQng Kiểm thử đơn vị - Unit TesQng Công cụ kiểm thử phần mềm 6 2 4 15 3. Tại sao cần kiểm thử đơn vị Đảm bảo chất lượng từng đơn vị mã nguồn trong phần mềm Phát hiện lỗi sớm và chỉnh sửa kịp thời Công cụ kiểm thử phần mềm 7 2 4 15 4. Unit testing framework Công cụ kiểm thử phần mềm 8 2 4 15 4. Unit testing framework Thư viện hỗ trợ - Script Dữ liệu - Data driven Thực thi - Run Thống kê - Report Các framework hỗ trợ cho từng ngôn ngữ lập trình p JUnit - java p NUnit - .NET p CPPUnit - C p PyUnit - Python p p xUnit Công cụ kiểm

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.