TAILIEUCHUNG - Bài giảng Công cụ kiểm thử phần mềm: Bài 1 - GV. Trương Phước Lộc

Bài giảng "Công cụ kiểm thử phần mềm - Bài 1: Tổng quan kiểm thử" trình bày các nội dung: Kiểm thử phần mềm là gì, tại sao kiểm thử quan trọng, qui trình kiểm thử phần mềm, vai trò và thái độ, các cấp độ kiểm thử, các loại kiểm thử, . | Bài giảng Công cụ kiểm thử phần mềm Bài 1 - GV. Trương Phước Lộc Bài 1 Tổng quan Công cụ kiểm thử phần mềm Nội dung Kiểm thử phần mềm là gì Tại sao kiểm thử quan trọng Qui trình kiểm thử phần mềm Vai trò và thái độ Các cấp độ kiểm thử Các loại kiểm thử 2 4 2015 Công cụ kiểm thử phần mềm 2 Kiểm thử phần mềm là gì Kiểm thử phần mềm là quá trình thực thi một chương trình với mục đích tìm lỗi The Art of Software Testing Là hoạt động kiểm tra xem phần mềm có chạy chính xác hay không Verification và có thoả mãn yêu cầu của khách hàng hay không Validation nhằm hướng tới mục tiêu Chất lượng cho phần mềm. 2 4 2015 Công cụ kiểm thử phần mềm 3 Xác minh và thẩm định Xác minh Verification Có đúng đặc tả có đúng thiết kế Phát hiện lỗi lập trình Phần mềm Thẩm định Validation Có đáp ứng nhu cầu người dùng Phát hiện lỗi phân tích thiết kế Nhu cầu Đặc tả 2 4 2015 Công cụ kiểm thử phần mềm 4 Xác minh và thẩm định V amp V Verification and Validation Mục tiêu là phát hiện và sửa lỗi phần mềm đánh giá tính dùng được của phần mềm Thứ tự thực hiện Verification Validation Verification chiếm 80 Validation chiếm 20 công việc Validation tác động 80 hiệu quả chung 2 4 2015 Công cụ kiểm thử phần mềm 5 Nội dung Kiểm thử phần mềm là gì Tại sao kiểm thử quan trọng Qui trình kiểm thử phần mềm Vai trò và thái độ Các cấp độ kiểm thử Các loại kiểm thử 2 4 2015 Công cụ kiểm thử phần mềm 6 Tại sao có lỗi Phần mềm viết bởi con người Biết nhiều thứ nhưng không phải mọi thứ Có kỹ năng nhưng không hoàn hảo Luôn phạm sai lầm Làm việc dưới điều kiện căng thẳng để kịp bàn giao đúng tiến độ Không có thời gian kiểm tra giả định bị sai Hệ thống chưa hoàn chỉnh 2 4 2015 Công cụ kiểm thử phần mềm 7 Chi phí lỗi Có thể rất lớn Ariane 5 7 tỉ đô la Mariner space probe to Venus 250 triệu đô la American Airlines 50 triệu đô la Có thể gây chết người Therac-25 Airbus amp Korean Airlines Có thể không đáng kể hơi bất tiện ảnhCông 2 4 2015 hưởng không cụ kiểm thử phần mềm nhìn thấy 8 được Tại sao kiểm thử cần thiết Vì Phần

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.