TAILIEUCHUNG - Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 7

Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 7 trang bị cho người học những nội dung kiến thức như: Máy điện không đồng bộ, cấu tạo stator, cấu tạo rotor dây quấn, cấu tạo rotor lồng sóc, hoạt động của động cơ không đồng bộ, phân tích động cơ không đồng bộ hai cực, . Mời các bạn cùng tham khảo. | Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 7 Biến đổi năng lượng điện cơ -Máy điện không đồng bộ Biến đổi năng lượng điện cơ Bộ môn Thiết bị điện Giới thiệu Được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp chủ yếu dưới dạng động cơ. Cả stator và rotor đều có dòng điện AC. Có thể sử dụng các bộ biến đổi công suất để đạt được đặc tính cơ tốt. Stator có cấu tạo giống như trong máy điện đồng bộ với dây quấn 3 pha tạo thành từ trường quay ở tốc độ đồng bộ s p m trong đó p là số cặp cực và m là tốc độ cơ tính bằng rad s. Rotor cũng có dây quấn 3 pha với cùng số cực như stator có dòng điện cảm ứng. Rotor được ngắn mạch ở bên trong rotor lồng sóc squirrel cage rotor hoặc ở bên ngoài thông qua vành trượt rotor dây quấn wound rotor . Biến đổi năng lượng điện cơ Bộ môn Thiết bị điện Cấu tạo Cả stator và rotor được ghép từ các lá thép mỏng có rãnh. Rotor có các cánh quạt ở cả hai đầu để tạo đối lưu không khí trong máy. Quạt tản nhiệt được gắn ở đầu trục không gắn với tải. Ventilating Stator fan winding Fan blade on end ring Squirrel cage rotor Bearings Shaft Biến đổi năng lượng điện cơ Bộ môn Thiết bị điện Cấu tạo stator Tạo bởi các lá thép có rãnh để đặt dây quấn 3 pha. Nêm được dùng để giữ dây quấn trong rãnh. Dây quấn 3 pha sẽ tạo ra từ trường quay khi được cấp nguồn 3 pha. Stator slot Wedge Coil end Stator teeth Biến đổi năng lượng điện cơ Bộ môn Thiết bị điện Cấu tạo rotor dây quấn Ghép bằng các lá thép có rãnh để đặt các thanh rotor các thanh này được sắp xếp thành dây quấn 3 pha. Dây quấn 3 pha được nối với điện trở ngòai hoặc nguồn điện riêng thông qua các vành trượt để đạt được đặc tính cơ mong muốn. Rotor bar Shaft Fan blade Slip ring Biến đổi năng lượng điện cơ Bộ môn Thiết bị điện Cấu tạo rotor lồng sóc Tạo bởi các lá thép mỏng có rãnh để đặt các thanh rotor. Các thanh rotor được ngắn mạch bởi hai vành ngắn mạch ở hai đầu. Các cánh quạt ở vành ngắn mạch mỗi đầu để góp phần làm nguội trong máy. Các thanh rotor ở động cơ công suất nhỏ được nằm nghiêng để giảm ồn và nâng .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.