TAILIEUCHUNG - Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 6

Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 6 cung cấp cho người học các kiến thức: Máy điện đồng bộ, máy điện quay một pha, máy điện quay hai pha, máy điện đồng bộ ba pha, khái niệm từ trường quay, Rotor cực lồi và Rotor cực ẩn, . Mời các bạn cùng tham khảo. | Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 6 Biến đổi năng lượng điện cơ -Máy điện đồng bộ Biến đổi năng lượng điện cơ Bộ môn Thiết bị điện Máy điện đồng bộ - Giới thiệu Máy điện đồng bộ chủ yếu được dùng làm máy phát ba pha trong hệ thống điện. Công suất có thể từ vài kVA tới 1100 MVA. Cuộn dây ba pha được quấn ở stator phần đứng yên và cuộn kích từ DC quấn ở rotor phần quay . Các máy công suất nhỏ có thể dùng nam châm vĩnh cửu để tạo ra từ trường rotor. Tốc độ rotor tỉ lệ thuận với tần số của điện áp dòng điện stator và độc lập với tải. Nội dung này sẽ giới hạn ở khái niệm cơ bản về moment tạo ra và hoạt động ở xác lập dùng mạch điện tương đương. Máy điện quay một pha và hai pha sẽ được giới thiệu sơ lược nhằm giúp phân tích hoạt động của máy ba pha. Biến đổi năng lượng điện cơ Bộ môn Thiết bị điện Máy điện quay một pha Xét máy điện như hình Fig. với các cuộn stator và rotor quấn phân bố. Từ thông móc vòng như sau s N s2 L0 i s N s N r L0 1 2 i r Ls i s Lsr i r r N s N r L0 1 2 i s N r2 L0 i r Lsr i s Lr i r Hai cuộn dây có đồng năng lượng 1 1 W Ls i s Lr i r2 Lsr i s ir m 2 2 2 Moment lực từ có thể được tính bởi W dLsr e T m i s ir is ir M sin d Biến đổi năng lượng điện cơ Bộ môn Thiết bị điện Máy điện quay một pha tt Mô hình động của máy Fig. d d r d 2 d v s i s Rs s v r i r Rr J 2 K B T e T m dt dt dt dt Trong đó Tm là moment ngoài tác động theo chiều quay . Ở trạng thái xác lập công suất cơ là pm T e m m I s I r M cos s t cos r t sin Giả sử điều kiện về tần số đã thỏa công suất trung bình là pm av m I s I r sin 4 là hằng số sao cho mt . Moment tạo ra là dạng đập mạch với giá trị từ 0 tới giá trị đỉnh. Có thể triệt tiêu bằng cách thêm một cuộn dây ở cả stator và rotor cho ra máy điện hai pha. Biến đổi năng lượng điện cơ Bộ môn Thiết bị điện Máy điện quay hai pha Xét máy điện 2 pha với các cuộn stator và rotor đơn giản như ở hình Fig. . Hai cuộn stator không có hỗ cảm 2 cuộn rotor cũng tương tự. Đồng năng lượng có thể được tính từ các từ thông móc

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.