TAILIEUCHUNG - Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 5

Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 5 trình bày những nội dung chính sau: Hệ thống lò xo, hệ thống lò xo với yếu tố tổn hao, mô hình trạng thái, điểm cân bằng, phép tích phân số, . Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết. | Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 5 Biến đổi năng lượng điện cơ -Phân tích Hệ thống điện cơ dùng phương pháp năng lượng Biến đổi năng lượng điện cơ Bộ môn Thiết bị điện Hệ thống lò xo Các yếu tố trong hệ thống cơ khí khối lượng động năng lò xo thế năng và bộ giảm xóc tắt dần . Định luật Newton được dùng cho các phương trình chuyển động. Xét một khối lượng M W g được treo bởi một lò xo có độ cứng K. Tại điều kiện cân bằng tĩnh trọng lực W Mg bằng với lực lò xo Kl trong đó l là độ giãn của lò xo gây bởi trọng lượng W. Nếu vị trí cân bằng được chọn làm gốc chỉ có lực gây dịch chuyển được xem xét. Xét sơ đồ như hình Fig. c . Định luật Newton Lực gia tốc theo chiều dương của x bằng tổng đại số của tất cả các lực tác động lên vật thể theo chiều dương của x. M x Kx hay M x Kx 0 Biến đổi năng lượng điện cơ Bộ môn Thiết bị điện Hệ thống lò xo với yếu tố tổn hao Nếu vị trí ban đầu được chọn làm gốc Fig. vậy M y Ky Mg M y Ky Mg M y K y l 0 Chú ý Mg Kl Xét vật thể M được đặt trên một lò xo Fig. và một bộ giảm xóc. f t là lực tác động. x được đo từ vị trí cân bằng tĩnh. Một bộ giảm xóc lí tưởng có lực tỉ lệ với vận tốc giữa 2 điểm kí hiệu như trên hình Fig. . fK1 f t fB1 M x f t f K 1 f K 2 f B dx f t K1 x K 2 x B x M dt Biến đổi năng lượng điện cơ Bộ môn Thiết bị điện fK2 Ví dụ Viết các phương trình cơ học cho hệ thống trong hình Fig. . x1 x2 K1x1 K2x K2x K3x2 M1 M1 B1 x 1 B 2 x B2 x B 3 x 2 f1 t f2 t Đặt x2 x1 x M 1 x 1 f1 t K 2 x2 x1 B2 x 2 x 1 B1 x 1 K1 x1 M 2 x 2 f 2 t B2 x 2 x 1 K 2 x 2 x1 B3 x 2 K 3 x 2 Biến đổi năng lượng điện cơ Bộ môn Thiết bị điện Mô hình trạng thái Động học của hệ thống được mô tả qua việc viết các phương trình điện học và cơ học. Những phương trình này được kết hợp với nhau cho ra một tập hợp các phuơng trình vi phân bậc nhất dùng để phân tích. Đây được coi là mô hình trạng thái của hệ thống. VDụ. Cho hệ thống như hình Fig. viết các phương trình điện học và cơ học của chuyển động dưới dạng phương .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.