TAILIEUCHUNG - Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 3

Những nội dung kiến thức được đề cập trong bài gồm có: Máy biến áp, máy biến áp lý tưởng, phối hợp trở kháng, MBA công suất, mạch điện tương đương của MBA có lõi tuyến tính, MBA ở trạng thái xác lập, hiệu suất và độ thay đổi điện áp, . Mời các bạn cùng tham khảo. | Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 3 Biến đổi năng lượng điện cơ -Máy biến áp Biến đổi năng lượng điện cơ Bộ môn Thiết bị điện Giới thiệu Biến đổi năng lượng điện từ mạch điện này sang mạch điện khác thông qua từ trường biến thiên. Ứng dụng trong cả lĩnh vực điện và thông tin. Trong truyền tải phân phối và ứng dụng năng lượng điện tăng áp hay giảm áp với tần số không đổi 50 60Hz từ vài trăm W tới hàng trăm MW. Trong thông tin MBA có thể được dùng để phối hợp trở kháng cách ly DC thay đổi mức điện áp tại công suất nhỏ với dải tần số rộng. Nội dung môn học chỉ đề cập đến máy biến áp MBA công suất. Biến đổi năng lượng điện cơ Bộ môn Thiết bị điện MBA lý tưởng i1 i2 Xét một lõi thép có quấn 2 cuộn dây như hình vẽ. Bỏ qua các tổn hao và từ thông tản. v1 N1 N2 v2 Độ thẩm từ là vô cùng hay từ trở bằng 0. d d v1 t N1 v1 t N 1 v 2 t N 2 a dt dt v2 t N 2 a được gọi là tỉ số dây quấn. Tổng stđ mmf bằng mmf N1i1 N 2 i2 R 0 i1 t N2 1 i2 t N1 a Biến đổi năng lượng điện cơ Bộ môn Thiết bị điện MBA lý tưởng tt i1 Ideal i2 v1 N1 i1 N2 1 a v1 v2 v2 N 2 i2 N1 a v1 t i1 t v2 t i2 t 0 N1 N2 i1 Ideal i2 v1 N1 i1 N 2 1 a v2 N 2 i2 N 1 a v1 v2 v1 t i1 t v2 t i2 t N1 N2 Với MBA lý tưởng i1 L2 v2 1 k 1 L1 N 22 L2 N 12 i2 L1 v1 a Biến đổi năng lượng điện cơ Bộ môn Thiết bị điện Đặc tính thay đổi trở kháng của MBA lý tưởng Xét một MBA lý tưởng với tải trở mắc ở cuộn dây 2 v2 i1 Lý tưởng i2 Theo định luật Ohm RL i2 v1 v2 RL Thay v 2 v1 a và i2 ai1 2 v1 2 N2 N1 N2 a R L RL i1 N1 Mở rộng cho trường hợp tải tổng quát 2 2 V1 N 2 V2 N 2 Z L a 2 Z L I1 N1 I 2 N1 Biến đổi năng lượng điện cơ Bộ môn Thiết bị điện Phối hợp trở kháng Tính chất thay đổi trở kháng có thể được dùng để tối ưu công suất truyền đi giữa các cuộn dây hay gọi là phối hợp trở kháng. Một MBA lý tưởng được đặt giữa một nguồn điện trở kháng Zo và tải trở kháng ZL . Tỉ số vòng dây được chọn sao cho 2 Z o N 1 N 2 Z L VD. Hai MBA lý tưởng mỗi MBA có tỉ số 2 1 và một điện trở R được dùng để tối ưu công suất truyền đi Tìm .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.