TAILIEUCHUNG - Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 1

Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 1 giới thiệu những thông tin cơ bản về môn học, nội dung môn học, giới thiệu về hệ thống điện, vector pha và mạch công suất 3 pha. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết. | Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 1 Biến đổi năng lượng điện cơ -Giới thiệu môn học -Giới thiệu về hệ thống điện -Vector pha và mạch công suất 3 pha Biến đổi năng lượng điện cơ Bộ môn Thiết bị điện Giới thiệu môn học Tên môn học Biến đổi năng lượng điện cơ Phân phối giờ 42LT Số tín chỉ 2 Đánh giá Điểm thứ 1 30 Kiểm tra viết giữa kỳ 60 Điểm thứ 2 10 Bài tập Thảo luận trên lớp. Điểm thứ 3 60 Thi viết cuối kỳ 90 Trang web cá nhân nntu Biến đổi năng lượng điện cơ Bộ môn Thiết bị điện Tài liệu tham khảo 1 Power Circuits and Electromechanics . Pai Stipes Publishing Champaign- 2004. Mã số Thư viện 907 796 2 Electric Machinery A. E. Fitzgerald_ Mc Graw Hill Editions - 2003. 3 Electrical Machinery Fundamentals S J Chapman McGraw-Hill 4th Edition. 4 ElectroMechanical Motion Devices Paul C. Krause Oleg Wasynczuk Mc Graw Hill Editions - 2002. Biến đổi năng lượng điện cơ Bộ môn Thiết bị điện Nội dung Chương 1 Giới thiệu về hệ thống điện- hệ thống điện cơ Chương 2 Vectơ pha và mạch công suất 3 pha Chương 3 Mạch từ- Hỗ cảm- Máy biến áp Chương 4 Giải tích hệ thống điện cơ dùng các phương pháp năng lượng Chương 5 Ổn định các hệ thống điện cơ Chương 6 Máy điện đồng bộ Kiểm Tra Giữa Học Kì Chương 7 Máy không đồng bộ Chương 8 Máy một chiều Chương 9 Các máy điện - cơ cấu chấp hành công suất nhỏ Chương 10 Các máy điện công suất nhỏ Chương 11 Các vấn đề kĩ thuật trong vận hành máy điện Biến đổi năng lượng điện cơ Bộ môn Thiết bị điện Giới thiệu về hệ thống điện Power System Các bộ phận hỗ trợ Measurement amp Protection System Monitoring System Generation Transmission Distribution Load Các bộ phận chính Biến đổi năng lượng điện cơ Bộ môn Thiết bị điện Power System Components Truyền tải Máy cắt Circuit Breaker Biến đổi năng lượng điện cơ Bộ môn Thiết bị điện Power System Components Truyền tải Máy biến áp công suất Biến đổi năng lượng điện cơ Bộ môn Thiết bị điện Power System Components Phân phối Giảm áp từ 11kV tới mức điện áp 415 240V Biến đổi năng lượng .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.