TAILIEUCHUNG - Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 1: Bản đồ

Nội dung chương 1 bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về bản đồ (khái niệm, ngôn ngữ của bản đồ, phân loại, hệ tọa độ), bản đồ địa chất (khái niệm, phân loại, danh hiệu bản đồ địa chất, .). Mời các bạn cùng tham khảo. | Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 1 Bản đồ 23 08 2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT amp DẦU KHÍ GEOPET MÔN HỌC ĐCKT amp ĐVBĐĐC TS. Nguyễn Huỳnh Thông BÀI GIẢNG CHỈ DÀNH CHO SINH VIÊN THEO HỌC LỚP ĐỊA CHẤT KIẾN TRÚC amp ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT 1 MỤC TIÊU NẮM BẮT Tỷ lệ BĐ và hệ quy chiếu Các thành phần của 1 BĐ ĐC 2 1 23 08 2016 NỘI DUNG Bản đồ 1. Khái niệm 2. Ngôn ngữ của bản đồ 3. Phân loại 4. Hệ tọa độ Bản đồ Địa chất 1. Khái niệm bản đồ địa chất 2. Phân loại bản đồ địa chất 3. Danh hiệu bản đồ địa chất 4. Cấu trúc của bản đồ địa chất 5. Dấu hiệu qui ước bản đồ địa chất Bài tập 3 BẢN ĐỒ 1 Khái niệm Theo Bản đồ học là khoa học nghiên cứu và phản ánh sự phân bố không gian sự phối hợp và mối liên kết giữa các hiện tượng đối tượng tự nhiên và xã hội cả những biến đổi của chúng theo thời gian bằng các mô hình ký hiệu tương trưng đặc biệt đó là biểu hiện bản đồ Bản đồ là một mô hình của các thực thể và các hiện tượng trên trái đất trong đó các thực thể được thu nhỏ đơn giản hóa và các hiện tượng được khái quát hóa để có thể thể hiện mặt phẳng bản vẽ. Bản đồ chứa các thông tin về vị trí và các tính chất của vật thể và các hiện tượng mà nó trình bày. 4 2 23 08 2016 2 Ngôn ngữ của bản đồ Ngôn ngữ bản đồ chính là các ký hiệu của bản đồ. các ký hiệu dùng trên bản đồ chuyên đề là các dạng đồ họa màu sắc chữ và số. Dạng đồ họa hình dạng kích thước cấu trúc hướng độ sáng của nền màu sắc của nền và nét của hình vẽ. Màu sắc dùng để phản ánh đặc tính chất lượng số lượng của đối tượng. Màu còn làm tăng tính thẩm mỹ và trực quan. Chữ dùng để ghi chú nội dung của bản đồ hay tên của đối tượng trên bản đồ chữ có những đặc tính sau kiểu chữ cở chữ hình dạng chữ đứng chữ nghiêng chữ in chữ thường màu sắc của chữ 5 3 Phân loại bản đồ . Phân loại theo tỷ lệ . Phân loại bản đồ theo nội dung Bản đồ địa lý chung Bản đồ chuyên đề 6 3 23 08 2016 Phân loại theo tỷ lệ Bản đồ tỷ lệ lớn gồm các bản đồ tỷ lệ 1 500 đến 1 Bản đồ tỷ lệ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.