TAILIEUCHUNG - Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 5: Dạng nằm ngang

Bài giảng "Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 5: Dạng nằm ngang" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa thế nằm, thế nằm ngang, đặc điểm của vùng có thế nằm ngang, phương pháp nội suy, tính bề dày của lớp đá nằm ngang, . Mời các bạn cùng tham khảo. | Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 5 Dạng nằm ngang 9 15 2015 GEOPET TS. Nguyễn Huỳnh Thông BÀI GIẢNG CHỈ DÀNH CHO SINH VIÊN THEO HỌC LỚP ĐỊA CHẤT KIẾN TRÚC amp ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT 1 NỘI DUNG Định nghĩa thế nằm Thế nằm ngang Đặc điểm của vùng có thế nằm ngang Phương pháp nội suy Tính bề dày của lớp đá nằm ngang Xây dựng mặt cắt địa hình Tỷ lệ mặt cắt Bài tập 2 Lưu ý 2 1 9 15 2015 Định nghĩa thế nằm Thế nằm là sự phân bố của các đá trong không gian các thể địa chất các vật thể mang tính định hướng. Thế nằm của một vật thể được xác định bởi một yếu tố thế nằm đường phương hướng dốc góc dốc và thông thường được đo bằng địa bàn địa chất. 3 Thế nằm ngang Thế nằm ngang của lớp đặc trưng là các mặt lớp có vị trí nằm ngang hay hơi nghiêng. Trong vỏ Trái Đất không có một mặt lớp nằm ngang một cách lý tưởng. Thế nằm ngang là thế nằm có gốc dốc nhỏ hơn vài độ. Ở vùng biển môi trường trầm tích rộng lớn các lớp trầm tích hoặc phun trào dưới nước có thể nằm ngang điển hình. 4 2 9 15 2015 Đặc điểm của vùng có thế nằm ngang Các đường ranh giới địa chất của các lớp nằm ngang song song với đường đồng mức 5 6 3 9 15 2015 2a. Vẽ hình chiếu bằng 7 Phương pháp nội suy điểm 2b. Xây dựng đường đồng mức 8 4 9 15 2015 9 10 5 9 15 2015 11 Tính bề dày của lớp đá nằm ngang Bề dày lớp nằm ngang không tính bề dày biểu kiến chỉ tính bề dày thật đó là hiệu số giữa độ cao tuyệt đối của nóc và đáy 12 6 9 15 2015 Xây dựng mặt cắt địa hình Để thể hiện mặt cắt đầy đủ Chọn mặt cắt đi qua địa hình cao nhất và địa hình thấp nhất Đi qua tất cả các lớp đá Đường cắt đi từ mép bên này đến mép bên kia bản đồ Cần sử dụng triệt để tài liệu lổ khoan và chọn mặt cắt đi ngang qua các lổ khoan đó . Lúc này mặt cắt không còn là đường thẳng nữa mà gãy khúc vậy nên tại mỗi lổ khoan cần ghi rõ hướng cắt 13 14 7 9 15 2015 Tỷ lệ mặt cắt Tỷ lệ mặt cắt theo đúng tỷ lệ đã cho trên bản đồ. Tỷ lệ ngang tỷ lệ đứng Đối với lớp nằm ngang bề dày thật là hiệu số độ cao của nóc và đáy. Tuy nhiên thực tế cho thấy có .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.