TAILIEUCHUNG - Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 3: Kiến trúc phân lớp

"Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 3: Kiến trúc phân lớp" giúp người học có thể hiểu được: Tính phân lớp & lớp, các yếu tố của lớp, phân loại các lớp, mối quan hệ giữa các tầng phân lớp, sự thành tạo các tầng phân lớp, điều kiện thành tạo bề dày trầm tích, . Mời các bạn cùng tham khảo. | Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 3 Kiến trúc phân lớp 8 24 2015 GEOPET TS. Nguyễn Huỳnh Thông BÀI GIẢNG CHỈ DÀNH CHO SINH VIÊN THEO HỌC LỚP ĐỊA CHẤT KIẾN TRÚC amp ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT 1 NỘI DUNG 1. Tính phân lớp amp Lớp 2. Các yếu tố của lớp 3. Phân loại các lớp 4. Mối quan hệ giữa các tầng phân lớp 5. Sự thành tạo các tầng phân lớp 6. Điều kiện thành tạo bề dày trầm tích 2 1 8 24 2015 I. TÍNH PHÂN LỚP VÀ LỚP TÍNH PHÂN LỚP Đá trầm tích hiện diện trên mặt địa cầu gần đến 75 Các vật liệu thô nặng không vận chuyển đi xa được nên lắng đọng gần bờ còn các vật liệu mịn các chất keo có khả năng vận chuyển đi xa nên lắng đọng xa bờ và chậm hơn Do vậy các đá được thành tạo theo điều kiện lắng đọng như đá trầm tích và phun trào dưới biển sẽ tạo thành tính phân lớp. TÍNH PHÂN LỚP còn gọi là thớ lớp là cấu tạo gồm các lớp nằm chồng chất lên nhau thường thể hiện ở các lớp đá có thành phần khác nhau lớp dưới già hơn lớp trên. 3 Nghiên cứu tính phân lớp ta có thể vẽ được mặt cắt địa chất giúp ta đối chiếu so sánh các mặt cắt địa tầng nghiên cứu các biến dạng kiến tạo và xác lập lịch sử phát triển các chuyển động kiến tạo tiến hành tìm kiếm các vỉa khoáng sản dầu mỏ nước ngầm. 4 2 8 24 2015 Lớp Lớp là thể địa chất dạng tấm hay gần như thế bao gồm một loại đá gần như đồng nhất có đặc tính thạch học hoá học cơ lý màu sắc kiến trúc và hoá đá chứa trong đá. Lớp được giới hạn bởi hai mặt song song phân biệt với các lớp liền kề mặt phân lớp . Lớp mới thành tạo thì nằm ngang là dạng nằm điển hình của đá trầm tích đặc biệt là trầm tích biển. Đối với trầm tích lục địa do đa phần bị khống chế bởi mặt địa hình lồi lõm nên dạng nằm thường là dạng thấu kính hay nằm ngiêng. 5 Phân biệt lớp với Thớ lớp là tính chất phân lớp của các đá chủ yếu là của đá trầm tích. Chúng có thành phần cấu trúc đồng nhất và được lập lại nhiều lần trong một lớp. Vỉa là một đơn vị cấu tạo nên các thành tạo trầm tích. Mỗi vỉa gồm một hay nhiều lớp tạo nên. Tấm do khe nứt sinh ra 1 2 3 thớ lớp I II III .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.