TAILIEUCHUNG - Bài giảng Vật liệu xây dựng (Construction materials) - Chương 11: Cơ tính bê-tông và các biến dạng phá hoại

Bài giảng "Vật liệu xây dựng (Construction materials) - Chương 1: Các tính chất cơ lý vật liệu xây dựng" trình bày các nội dung: Tính chất và điều kiện, yêu cầu, nguồn gốc biến dạng và phá hoại. | Bài giảng Vật liệu xây dựng Construction materials - Chương 11 Cơ tính bê-tông và các biến dạng phá hoại Nhào trộn vận chuyển thi công bảo dưỡng bê-tông xi-măng Vật Liệu Xây Dựng Construction Materials Bộ môn Vật liệu Silicat Khoa Công Nghệ Vật Liệu Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông 9-2 Sản phẩm bê-tông xi-măng Các yêu cầu cần lưu ý Bê-tông thương phẩm trộn sẵn Theo ASTM C94 trước khi trộn BT cần biết Bê-tông trộn tại công trường Kích thước cốt liệu lớn Độ sụt Cấu kiện bê-tông đúc sẵn đúc dự ứng lực Bọt khí trong 1m3 hỗn hợp BT Y c cường độ nén Y c loại và hàm lượng phụ gia Y c loại và hàm lượng xi-măng sử dụng Y c theo cấp phối sẵn gồm xi-măng nước cốt liệu VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông 9-3 VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông 9-4 1 Trộn thủ công Sơ đồ trạm trộn bê-tông thương phẩm VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông 9-5 VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông 9-6 Kiểu trạm trộn cố đinh Toàn bộ hệ thống trộn Khu chứa nguyên liệu Xe bồn vận chuyển Kiểu thiết bị trộn Hỗn hợp bê-tông được trộn hoàn chỉnh tại trạm trộn và - Dung tích thùng đến 9m 3 vận chuyển đi trên. - Thùng trộn có thể đặt thẳng Xe bồn quay đứng hoặc nghiêng một góc so với phương thẳng đứng Xe ben thùng rẻ tiền vận chuyển gần lưu ý phân tầng - Có các cánh trộn ở phía Xe bồn thùng có cánh trộn trong Hỗn hợp bê-tông nhào trộn 1 phần ở trạm và tiếp tục Thời gian hoàn thành mẻ trộn nhào trộn trên xe bồn. thời gian trộn bé nhất khoảng Hỗn hợp bê-tông ở trạm chuyển vào xe bồn và nhào 1phút 1m3. trộn trên xe khi vận chuyển. VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông 9-7 VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông 9-8 2 Xe bồn trộn bê-tông Kiểu trạm trộn di động Y c tối thiểu 70-100 vòng quay Sử dụng khi thực hiện các mẻ trộn có khối lượng nhỏ thùng để trộn hỗn hợp bê- làm việc tại chỗ công trường. tông tốc độ quay 6-18 vòng phút. Ưu điểm kết hợp được thiết bị vận chuyển trộn. Nhân lực sử dụng ít. Sau khi trộn xong thùng quay nhẹ tốc độ 2-6 vòng phút để Cần lưu ý thống nhất đồng nhất hỗn hợp bê-tông. cấp phối các mẻ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.