TAILIEUCHUNG - Bài giảng Vật liệu xây dựng (Construction materials) - Chương 10: Vận chuyển, thi công, bảo dưỡng bê-tông

Bài giảng "Vật liệu xây dựng (Construction materials) - Chương 1: Các tính chất cơ lý vật liệu xây dựng" trình bày các nội dung: Công nghệ bê-tông thương phẩm, thi công và quy chuẩn; điều kiện bảo dưỡng và ảnh hưởng. Mời các bạn cùng tham khảo. | Bài giảng Vật liệu xây dựng Construction materials - Chương 10 Vận chuyển thi công bảo dưỡng bê-tông Phụ gia hóa học cho bê-tông xi-măng Vật Liệu Xây Dựng Construction Materials Bộ môn Vật liệu Silicat Khoa Công Nghệ Vật Liệu Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông 9-2 Vai trò vị trí ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI Là những chất được đưa vào với hàm lượng 5 hàm lượng Ngày càng quan trọng trở thành thành phần xi măng nhằm cải thiện số tính chất của vữa xi măng bê tông. Phân loại theo ứng dụng không thể thiếu trong xi măng bê-tông và công Phụ gia cuốn khí nghệ bê-tông xi-măng. Phụ gia giảm nước phụ gia dẻo Phụ gia siêu dẻo siêu giảm nước Giúp cải thiện tích chất chung Phụ gia tăng và giảm thời gian đóng rắn tăng tốc giảm tốc Phụ gia điều chỉnh quá trình hydrat hóa Giúp hạn chế đặc điểm có hại như co nứt Phụ gia tăng cường bám dính TUY NHIÊN nhìn chung là tp rất đắt tiền. Phụ gia chống co nứt Phụ gia giảm phản ứng ASR cốt liệu Phụ gia tạo màu VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông 9-3 VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông 9-4 1 ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI Loại PG Công dụng Tên phụ gia Loại PG Công dụng Tên phụ gia PG tăng tốc Tăng thời gian đóng rắn và CaCl2 Ca NO3 2 triethanol PG màu Tạo màu trang trí cho Carbon black muội than lò oxít đóng rắn tạo cường độ sớm amine sodium thio-cyanate bê-tông xi măng kim loại sắt crôm cobalt. PG cuốn khí Cải thiện khả năng chống -Muối sulfonate lignin alkyl- PG tạo bọt Tạo bọt cho bê tông nhẹ Bột nhôm nước oxi già băng giá ăn mòn sulfat benzen phản ứng ASR tính công tác -Muối hydrocabon sunfonate PG chậm Làm tăng thời gian ninh Lignin borax đường gluco muối đóng rắn kết của bê tông của axit tartaric Giảm phản Giảm khả năng phản ứng Muối Ba LiNO3 Li2CO3 LiOH ứng ASR alkali cốt liệu hợp chất hữu cơ EVA PVA PG giảm co Làm giảm độ co của bê Poly alkyl propylen glycol tông khi khô PG chống rửa Tăng khả năng dính kết bê -Xen-lu-lô-zơ trôi môi trường tông trong môi trường nước -Polime Acrylic PG dẻo -Tăng khả năng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.