TAILIEUCHUNG - Bài giảng Vật liệu xây dựng (Construction materials) - Chương 6: Bê-tông và công nghệ bê-tông

Bài giảng "Vật liệu xây dựng (Construction materials) - Chương 1: Các tính chất cơ lý vật liệu xây dựng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm bê-tông và công nghệ bê-tông, thành phần cốt liệu, ma trận thủy hóa tính công tác. Mời các bạn cùng tham khảo. | Bài giảng Vật liệu xây dựng Construction materials - Chương 6 Bê-tông và công nghệ bê-tông Bê-tông và công nghệ bê-tông Vật Liệu Xây Dựng Construction Materials Bộ môn Vật liệu Silicat Khoa Công Nghệ Vật Liệu Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh VLXD-Bê-tông và công nghệ bê-tông 6-2 Đập Itapul- Itapul- Brasil Vật liệu bê-tông CỐT LIỆU gt 8mm BEÂ TOÂNG CHẤT KẾT DÍNH NƯỚC PHỤ GIA Định nghĩa Bê tông là compozit giữa pha nền là chất kết dính và pha phân tán là các loại Sân vận động San Fransico cốt liệu cát đá sợi VLXD-Bê-tông và công nghệ bê-tông 6-3 VLXD-Bê-tông và công nghệ bê-tông 6-4 Nước ước Phụ gia Lỗ rỗng VD Bê-tông bọt khí bọt khí Chất kết dính Xi măng Là những thành phần có khả năng tạo kết dính với các thành phần khác Tp nề nền kế kết dí dính Một số chất kết dính thường sử dụng CKD thủy lực CKD silicat CKD Polymer Cát Cát Tp phân tátán làm khung làm chịu lự chịu lực Đá sỏ sỏi . VLXD-Bê-tông và công nghệ bê-tông 6-5 VLXD-Bê-tông và công nghệ bê-tông 6-6 Cốt liệu PHÂN LOẠI Phân loại bê tông theo khối lượng thể tích Là những thành phần không có khả năng tạo kết dính và có - Bê tông rất nặng trên 2500kg m3 khả năng làm tăng một số tính chất của bê tông kinh tế nứt. - Bê tông nặng 1800 2500 kg m3 - Bê tông nhẹ 500 1800 kg m3 - Bê tông rất nhẹ khối lượng thể tích nhỏ hơn 500 kg m3. Phân loại theo chất kết dính - Bê tông xi măng Chất kết dính sử dụng là các loại xi măng porland và các loại xi măng trên cơ sở xi măng porland Cơ chế đóng rắn là đóng rắn thủy lưc Cốt liệu sử dụng trong bê tông có thể phân theo hình dạng gồm - Bê tông silicat - Cốt liệu dạng hạt Trên cơ sở chất kết dính là vôi - Cốt liệu dạng sợi - Bê tông polyme VLXD-Bê-tông và công nghệ bê-tông 6-7 VLXD-Bê-tông và công nghệ bê-tông 6-8 PHÂN LOẠI Phân loại bê tông theo công nghệ sản xuất BT tươi cấu kiện đúc sẵn và một số loại đặc biệt. BÊ TÔNG THƯỜNG TRÊN NỀN Phân loại theo công dụng bê tông làm đường dân dụng . CHẤT KẾT DÍNH XI MĂNG Phân loại theo khả năng làm việc Bê tông thường bê tông tự chảy

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.