TAILIEUCHUNG - Bài giảng Vật liệu xây dựng (Construction materials) - Chương 3: Vật liệu kính xây dựng

Bài giảng "Vật liệu xây dựng (Construction materials) - Chương 1: Các tính chất cơ lý vật liệu xây dựng" trình bày các nội dung: Trạng thái thủy tinh, các sản phẩm thủy tinh trong xây dựng, ảnh hưởng thành phần nguyên liệu, công nghệ sản xuất, xử lý nhiệt cho thủy tinh, một số tính chất của thủy tinh kính, yếu tố môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo. | Bài giảng Vật liệu xây dựng Construction materials - Chương 3 Vật liệu kính xây dựng Vật liệu kính xây dựng Vật Liệu Xây Dựng Construction Materials Bộ môn Vật liệu Silicat Khoa Công Nghệ Vật Liệu Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chı́ Minh VLXD-Vật liệu kính xây dựng 3-2 Nội dung Trạng thái thủy tinh E kJ Trạng thái thủy tinh Mầm Các sản phẩm thủy tinh trong xây dựng Tạo Tạo mầm Ảnh hưởng thành phần nguyên liệu Kết tinh tứ tức thờ thời Công nghệ sản xuất Xử lý nhiệt cho thủy tinh Vô đị định hì hình Chảy lỏ Chảy lỏng T 0C Một số tính chất của thủy tinh kính Yếu tố môi trường Kết tinh tinh thể thể VLXD-Vật liệu kính xây dựng 3-3 VLXD-Vật liệu kính xây dựng 3-4 1 Trạng thái thủy tinh Trạng thái thủy tinh Thể tích Thể tích Tính đẳng hướng Lỏng Lỏng Tốc độ làm độ làm nguộ Tính vô định hình trong suốt nguội Thủy tinh Thủy Tinh thể thể Nhiệ Nhiệt độ độ Nhiệ Nhiệt độ độ VLXD-Vật liệu kính xây dựng 3-5 VLXD-Vật liệu kính xây dựng 3-6 Các sản phẩm chính Các sản phẩm chính Kính tấm mài bóng dày 0 6 - 6 8 mm Gương soi gồm kính và lớp tráng nền Ag Cu sơn bảo vệ. Kính tấm kéo Gốm thủy tinh chịu nhiệt α 0 tới 800 C Kính tấm cán Kính tấm chịu lực dày 6 mm - 8 mm Kính tấm hoa văn màu Kính tấm chống nắng Kính tấm hấp thụ lọc UV IR hay ánh sáng Kính tấm phản xạ nhiệt IR VLXD-Vật liệu kính xây dựng 3-7 VLXD-Vật liệu kính xây dựng 3-8 2 Các sản phẩm chính Sợi thủy tinh glass fiber từ thủy tinh trạng thái chảy thu được sợi dài mảnh 0 1µm nếu dùng kỹ thuật kéo và sợi thô ngắn nếu kỹ thuật thổi. VLXD-Vật liệu kính xây dựng 3-9 VLXD-Vật liệu kính xây dựng 3-10 Cát thủy Cát thủy tinh vỡ vỡ Các sản phẩm composite Nấu chảy chảy Tạo sợ Tạo sợi và và phun Kính tấm cường lực kích thước 125-150cm chấ chất kế kết dí dính dày 3-10mm Kính tấm xếp lá nhiều lớp Thủy tinh trắ Thủy trắng Cắt dọ dọc thớ thớ Kính 2 lớp cách nhiệt Lớp không Cắt ngang thớ thớ khí khô Buồ Buồng polymer hó hóa cách âm Sợi thủy tinh mà thủy màu và vàng Lớp kí kính Chắ Chắn 1 Chêm Hồi lưu Chắ Chắn 2 Hạt hú Hạt hút Tấm Sợi φ 6µm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.