TAILIEUCHUNG - Bài giảng Vật liệu xây dựng (Construction materials) - Chương 2: Vật liệu đất nung, vữa

Bài giảng "Vật liệu xây dựng (Construction materials) - Chương 1: Các tính chất cơ lý vật liệu xây dựng" trình bày vật liệu đất nung; lịch sử, sản phẩm, tính chất; nguyên liệu, công nghệ, khuyết tật; vật liệu vữa xây dựng; vai trò, yêu cầu tính chất, tính bền. Mời các bạn cùng tham khảo. | Bài giảng Vật liệu xây dựng Construction materials - Chương 2 Vật liệu đất nung vữa Vật liệu đất nung Vật Liệu Xây Dựng Construction Materials Bô môn Vật liệu Silicat Khoa Công Nghê Vật Liệu Đại học Bách Khoa Tp. Hô Chí Minh VLXD-Vật liệu đất nung va vữa 2-2 Nội dung Lịch sư các mốc thời gian Khái quát lịch sư 8000 trước CN gạch đất đầu tiên Jericho Sản phẩm VL đất nung 7000-6000 trước CN vật liệu Nguyên liệu ceramic Công nghê sản xuất VL đất nung 5000-4500 trước CN gạch đất Tính chất VL đất nung nung đầu tiên Các loại VL vữa xây. 3000 trước CN gạch sử dụng Vai tro yêu cầu tính bền xây dựng Tới 2000 trước CN gạch nung đắt gấp 30 lần gạch đất. Tới 612-539 trước CN ở Babylone gạch nung đắt gấp 5 lần VLXD-Vật liệu đất nung va vữa 2-3 VLXD-Vật liệu đất nung va vữa 2-4 1 Ziggourat de Dour Iran 1260-1235 trước CN Nhà hát Taormina 300 trước CN -Sicile VLXD-Vật liệu đất nung va vữa 2-5 VLXD-Vật liệu đất nung va vữa 2-6 Cầu Digswell 1848-1850 Nhà thờ Sainte-Cécile Albi 1260-1480 cao 30 5m dài 1390m 40 vòm 13 triệu viên gạch VLXD-Vật liệu đất nung va vữa 2-7 VLXD-Vật liệu đất nung va vữa 2-8 2 Hoàng thành Thăng Long Sản phẩm đất nung xây dựng VLXD-Vật liệu đất nung va vữa 2-9 VLXD-Vật liệu đất nung va vữa 2-10 Sản phẩm đất nung xây dựng Sản phẩm đất nung xây dựng Ngói ri cổ Gạch đinh gạch lỗ gạch hoa-rô Ngói bằng ngói cuộn ngói úp mái Gạch ốp lát có men hoặc không Ống nước máng xối Gốm sứ mỹ nghệ dân dụng Ngói ri Cốt liệu sét nở phồng expand VLXD-Vật liệu đất nung va vữa 2-11 VLXD-Vật liệu đất nung va vữa 2-12 3 Sản phẩm đất nung xây dựng Sản phẩm đất nung xây dựng VLXD-Vật liệu đất nung va vữa 2-13 VLXD-Vật liệu đất nung va vữa 2-14 Nguyên liệu đất sét Nguyên liệu đất sét STT HÀM TCVN Đất sét gồm các lớp sét Yêu cầu kỹ thuật của LƯỢNG mà bề mặt tích điện âm đất sét dùng cho sản GẠCH NGÓI nên có khả năng hút xuất gốm xây dựng 1 SIO2 58- 72 58-68 một lớp sét khác theo TCVN 4353-86 2 Al2O3 10-20 15-21 các ion trái dấu như sau 3 Fe2O3 4-10 5-9 các phân tủ nước lưỡng cực 4 CaO

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.