TAILIEUCHUNG - Bài giảng Vật liệu xây dựng (Construction materials) - Chương 1: Các tính chất cơ lý vật liệu xây dựng

Bài giảng "Vật liệu xây dựng (Construction materials) - Chương 1: Các tính chất cơ lý vật liệu xây dựng" trình bày khái quát về tính chất cơ lý vật liệu xây dựng, ảnh hưởng của cấu trúc đến tính chất, một số tính chất. Mời các bạn cùng tham khảo. | Bài giảng Vật liệu xây dựng Construction materials - Chương 1 Các tính chất cơ lý vật liệu xây dựng Các tính chất cơ lý VLXD Ảnh hưởng của cấu trúc và thành phần đến tính chất Vật Liệu Xây Dựng của vật liệu Khối lượng riêng khối lượng thể tích khối lượng thể Construction Materials tích đổ đống độ rỗng độ hổng giữa các hạt vật liệu rời thành phần hạt Các tính chất trong môi trường nước độ hút nước độ Bộ môn Vật liệu Silicat bão hòa nước tính thấm nước và độ biến dạng ẩm. Khoa Công Nghệ Vật Liệu Các tính chất nhiệt biến dạng nhiệt tính dẫn nhiệt Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chı́ Minh nhiệt dung riêng tính chống cháy và chịu lửa Các tính chất cơ biến dạng cường độ độ mài mòn VLXD-Tính chất cơ lý 1-2 Hướng tiếp cận Ảnh hưởng cấu trúc Gồm các dạng số lượng hình dáng kích thước Từ bên ngoài tuỳ theo công năng khi làm việc và sự phân bố các pha ở trạng thái rắn Tác động cơ học trọng lượng bản thân gió hoạt tải sử dụng sóng động đất băng tuyết sóng thần. Cấu trúc vĩ mô macrostructure thô quan sát được bằng mắt thường giới hạn đến 200µm Tác động hóa học xâm thực của môi trường axit nước biển sinh vật biển nước mưa. Cấu trúc vi mô microstructure kính hiển vi x105 Các tác dụng khác áp suất hơi nhiệt phóng xạ Từ bên trong Các liên kết ion phân tử cộng hoá trị. Hàm lượng các thành phần khoáng thành phần pha Sự sắp xếp cấu trúc VLXD-Tính chất cơ lý 1-3 VLXD-Tính chất cơ lý 1-4 1 Ảnh hưởng cấu trúc Khối lượng riêng g cm3 t m3 Khối lượng riêng là khối lượng m trên của một Cấu trúc vĩ mô macrostructure là thuật ngữ đơn vị thể tích vật liệu ở trạng thái đặc hoàn toàn dùng để chỉ cấu trúc thô có thể quan sát được Va m - m khối lượng cân khô vật liệu bằng mắt thường giới hạn đến 200µm γa - Va thể tích đặc tuyệt đối của Cấu trúc vi mô microstructure quan sát bằng Va vật liệu không tính lỗ rỗng các loại kính hiển vi giới hạn đến độ phóng đại Ý nghĩa để xác định bản chất của vật liệu độ 105 lần. rỗng phân biệt và tính toán phối liệu. Tính chất của vật liệu phụ thuộc vào cấu trúc Mẫu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.