TAILIEUCHUNG - Bài giảng Vật liệu xây dựng (Construction materials) - Chương mở đầu

Bài giảng Vật liệu xây dựng (Construction materials) - Chương mở đầu giới thiệu tới người đọc những nội dung chính của môn học, phương pháp đánh giá sinh viên đối với môn học này. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết. | Bài giảng Vật liệu xây dựng Construction materials - Chương mở đầu Thông tin chung Số tín chỉ 2 Vật Liệu Xây Dựng Số tiết 42 14 tuần x 3 LT 12 tuần BT 1 tuần TL 1 tuần Construction Materials Giờ học Thứ 2 6 30-9 00 AM Phòng 401C5 Giảng viên Nguyễn Khánh Sơn TS. Bộ môn Vật liệu Silicat Văn phòng 104C4 VPKhoa Mobile 0933 623 629 Khi cần liên hệ gấp Khoa Công Nghệ Vật Liệu Email ksnguyen@ Khi cần trao đổi bài Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh giảng tài liệu Tài liệu bài giảng Photocopy hoặc download tại e- learning VLXD-Giới thiệu O-2 Mục tiêu môn học là gì Hướng tiếp cận Hiểu được vai trò của vật liệu trong các loại công Khái quát lịch sử trình xây dựng. Các loại vật liệu ứng dụng trong xây dựng Hiểu được đặc tính và nguồn gốc ảnh hưởng có Khái quát về yếu tố kinh tế vai trò định hướng lựa chọn sử dụng vật liệu xây dựng. Chi phí và mức độ sử dụng vật liệu Hiểu và nắm vững nguồn gốc hóa lý và vi cấu Vai trò vật liệu trong xây dựng công trình trúc vật liệu chính là yếu tố quyết định tích chất và Vấn đề môi trường ứng xử của chúng. Biết và ý thức vấn đề vật liệu xây dựng và môi trường. VLXD-Giới thiệu O-3 VLXD-Giới thiệu O-4 1 Tài liệu bài giảng và tham khảo Kiểm tra và đánh giá Bài giảng dựa trên giáo trình 7 tuần KT giữa kỳ 7 tuần Thi học kỳ Phạm Duy Hữu Vật liệu xây dựng Bài tập Thi Kiểm tra amp Tiểu luận. Các tài liệu tham khảo thêm thư viện web P. Kumar Mehta Concrete Microstructure properties and Điểm tổng kết materials University of Cafornia Bài tập - 10 PCA - Design and control of concrete mixtures Properties of Concrete Longman Scientific amp KT giữa kỳ - 30 Technical Thi cuối kỳ - 50 . Bazenov Bạch Đình Thiên TS. Trần Đình Tính Công nghệ sản xuất bê tông NXB Xây Dựng 2002 Tiểu luận nhóm - 10 PTS. Vũ Minh Đức trường ĐH xây dựng Công nghệ gốm xây dựng NXB Xây dựng 1999 Bộ môn Vật liệu xây dựng trường ĐH thủy lợi Giáo trình vật liệu xây dựng NXB Nông nghiệp 1980 VLXD-Giới thiệu O-5 VLXD-Giới thiệu O-6 Mốc thời gian ghi nhớ Tóm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.