TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán môi trường và tác động của nó đến kết quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành dệt may tại Việt Nam

Luận án xác định các nhân tố tác động đến kế toán môi trường trong các doanh nghiệp ngành dệt may; đánh giá mức độ tác động của các nhân tố đến kế toán môi trường trong các doanh nghiệp ngành dệt may; mức độ tác động của kế toán môi trường đến kết quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành dệt may tại Việt Nam. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán môi trường và tác động của nó đến kết quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành dệt may tại Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------------------------------------------- NGUYỄN THÀNH TÀI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ TOÁN MÔI TRƯỜNG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DỆT MAY TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành Kế toán Mã số 9340301 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Tp. Hồ Chí Minh Năm 2020 Công trình được hoàn thành tại Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học . TRẦN PHƯỚC . HUỲNH ĐỨC LỘNG Phản biện 1 . Phản biện 2 . Phản biện 3 . Luận án tiến sĩ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp trường họp tại . Vào hồi giờ ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện . . . . 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài Tăng trưởng xanh đã và đang là một xu hướng toàn cầu với nội dung quan trọng là sự phát triển KT-XH một cách bền vững. Thời gian qua do sự tác động của biến đổi khí hậu sự cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên việc khai khác quá mức các nguồn tài nguyên thiên nhiên các hoạt động SXKD thiếu ý thức bảo vệ môi trường đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Do đó tăng trưởng xanh không những là một xu hướng mà còn là một chiến lược một quốc sách quan trọng của Nhà nước đảm bảo cho phát triển KT-XH một cách bền vững. Bùi Quang Tuấn và Hà Huy Ngọc 2017 Ngành dệt may còn đóng vai trò rất quan trọng trong cơ cấu nền kinh tế VN trong các hiệp định đã được ký kết ngành dệt may tại VN luôn được xem xét là một trong những ngành quan trọng cốt lõi khi đàm phán. Trong quá trình sản xuất ngành dệt may sử dụng rất nhiều loại hóa chất thuốc tẩy thuốc nhuộm. Vì vậy việc xử lí chất thải khi tiến hành các hoạt động sản xuất là vô cùng cần thiết đối DNNDM tại VN. Bên cạnh đó DNNDM tại VN cần phải thực hiện KTMT nhằm để .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.