TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp da giầy Việt Nam

Luận án phân tích làm rõ thực trạng về tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp da giầy Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo luận án để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp da giầy Việt Nam 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Hiện nay da giầy là ngành có sản lượng xuất khẩu lớn thứ ba tại Việt Nam. Erwin Schweisshelm 2016 thống kê được khoảng 700 doanh nghiệp đang hoạt động trong ngành da giầy thu hút hơn một triệu công nhân làm việc. Kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành năm 2016 đạt 16 2 tỷ USD năm 2017 là gần 18 tỷ USD Hiệp Hội Da Giầy Túi Xách Việt Nam 2016a . Theo mục tiêu chung phát triển đến năm 2020 là ngành Da Giầy Việt Nam sẽ trở thành một ngành công nghiệp xuất khẩu mũi nhọn quan trọng của nền kinh tế quốc dân tiếp tục giữ vị trí trong nhóm các nước sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm Da Giầy hàng đầu thế giới và tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội Bộ Công Thương 2010 . Hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí HTTT KTQTCP là một tập hợp các thông tin về nguồn lực như con người và thiết bị được tổ chức để chuyển đổi dữ liệu tài chính và các dữ liệu khác thành thông tin về chi phí hữu ích cho nhà quản lý Bodnar amp Hopwood 2001 . Không những thế HTTT KTQTCP còn là một tập hợp các hoạt động tài liệu và công nghệ có liên quan được thiết kế để thu thập dữ liệu xử lý và báo cáo thông tin cho một nhóm các nhà ra quyết định trong nội bộ đơn vị Hurt amp Zhen 2008 . HTTT KTQTCP phản ánh thông tin thực hiện của các chi phí đầu vào đầu ra trong quá trình sản xuất kinh doanh. HTTT KTQTCP góp phần giúp nhà quản trị hiểu được thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp từ đó giúp nhà quản trị đưa ra các chính sách điều chỉnh bổ sung kịp thời cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. HTTT KTQTCP cung cấp các thông tin giúp nhà quản trị doanh nghiệp lựa chọn được phương án kinh doanh tối ưu nhất trong các phương án kinh doanh. HTTT KTQTCP rất cần thiết và hữu ích cho các doanh nghiệp giúp nhà quản trị ra các quyết định đúng đắn và kịp thời Đào Thúy Hà 2015 Lê Thị Minh Huệ 2016 . Tuy nhiên một số .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.