TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế biển đảo phía nam Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm tìm kiếm giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế biển đảo phía Nam Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế Thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế biển đảo phía nam Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG VÕ VĂN BÌNH THU HÚT NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN ĐẢO PHÍA NAM VIỆT NAM Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng Mã số TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh Năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG VÕ VĂN BÌNH THU HÚT NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN ĐẢO PHÍA NAM VIỆT NAM Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng Mã số TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học HD1. LÊ THỊ MẬN HD2 TS. NGUYỄN VĂN PHÚC Thành phố Hồ Chí Minh Năm 2020 CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ Võ Văn Bình 2016 Vai trò của tín dụng ngân hàng trong phát triển kinh tế biển Việt Nam. Tạp chí Tài chính tháng 9 2016 Số 641. Võ Văn Bình 2017 Đầu tư phát triển kinh tế biển đảo phía Nam Việt Nam. Tạp chí Kinh tế amp Dự báo. Bộ Kế hoạch và Đầu Tư Việt Nam tháng 7 2017 Số 20 Võ Văn Bình 2017 Thực trạng và giải pháp tăng cường nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế biển đảo Việt Nam. Tạp chí Công Thương. Bộ Công thương Việt Nam tháng 7 2017 Số 8. Võ Văn Bình 2018 Thu hút nguồn vốn đầu tư để phát triển kinh tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Cơ chế và chính sách tạp lập nguồn vốn phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Ngày tổ chức Hội thảo . Võ Văn Bình 2019 Cải thiện môi trường đầu tư để thu hút nguồn vốn phát triển kinh tế biển đảo Việt Nam. Tạp chí Kinh tế và Dự báo tháng 3 2019. 1 CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU . TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Biển đảo phía Nam Việt Nam có vị trí quan trọng trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương là cửa ngõ giao thông đường biển. Song chưa phát huy được hết tiềm năng hiện có do những nguyên nhân khách quan và chủ quan trong đó nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế biển đảo là vấn đề cần quan tâm. Đầu tư và phát triển kinh tế biển đảo có đặc thù .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.