TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam

Luận án đánh giá thực trạng xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển xuất khẩu hàng CNC của Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng xuất khẩu, tham gia mạnh vào chuỗi giá trị toàn cầu từ đó góp phần khai thác hiệu quả lợi thế cạnh tranh của đất nước. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế Nghiên cứu xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Luận án Trong những năm qua cùng với việc hội nhập mạnh mẽ vào kinh tế thế giới tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam đã có sự chuyển biến rõ rệt. Tỷ trọng hàng CNC trong tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng mạnh từ dưới 10 trong giai đoạn 2000-2009 lên đến trên 35 năm 2017 Nhờ đó thị phần xuất khẩu hàng CNC của Việt Nam trên thế giới được tăng lên đáng kể. Tuy nhiên xuất khẩu hàng CNC của Việt Nam trong thời gian qua vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế như còn phụ thuộc nhiều vào doanh nghiệp FDI tập trung vào một số ít mặt hàng như điện điện tử thiết bị viễn thông xuất khẩu vào một số thị trường lớn còn chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của đất nước cũng như chưa thật sự đa dạng hóa thị trường xuất khẩu hàng CNC Vì vậy phân tích thực trạng phát triển xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam từ đó đề xuất các giải pháp góp phần thúc đẩy phát triển xuất khẩu hàng công nghệ cao là một nhiệm vụ chiến lược và có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn. Xuất phát từ những lý do trên tác giả lựa chọn đề tài luận án Nghiên cứu xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam để nghiên cứu nhằm góp phần nâng cao chất lượng xuất khẩu hàng hóa phát huy được năng lực cạnh tranh của các sản phẩm công nghệ cao của Việt Nam. 2. Mục tiêu nghiên cứu . Mục tiêu chung Luận án đánh giá thực trạng xuất khẩu hàng CNC của Việt Nam từ đó đề xuất các giải pháp phát triển xuất khẩu hàng CNC của Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng xuất khẩu tham gia mạnh vào chuỗi giá trị toàn cầu từ đó góp phần khai thác hiệu quả lợi thế cạnh tranh của đất nước. . Mục tiêu cụ thể - Luận án góp phần hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lí luận về xuất khẩu hàng công nghệ cao đúc rút những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn xuất khẩu hàng CNC của một số quốc gia trên thế giới. - Đánh giá thực trạng xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam trong giai đoạn .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.