TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Luật học: Bảo đảm quyền con người của bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự

Luận án xây dựng hệ thống lý luận về bảo đảm quyền con người của bị can trong giai đoạn điều tra, đề xuất những kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật tố tụng hình sự, đồng thời đưa ra những giải pháp khác nhằm bảo đảm quyền con người của bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Luật học Bảo đảm quyền con người của bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TRẦN THỊ THU HIỀN BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI CỦA BỊ CAN TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ Chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự Mã số TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI 2019 Công trình được hoàn thành tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học PGS. TS Nguyễn Ngọc Chí Nguyễn Tất Viễn Phản biện 1 TS. Nguyễn Trí Tuệ Phản biện 2 TS Lê Lan Chi Phản biện 3 TS Nguyễn Đức Hạnh Luận án được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp trường họp tại trường Đại học Luật Hà Nội vào hồi ngày 2019 Có thể tìm hiểu luận án tại 1. Thư viện Quốc gia 2. Thư viện Đại học Luật Hà Nội DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLTTHS Bộ luật Tố tụng Hình sự CQĐT Cơ quan điều tra CQTHTT Cơ quan tiến hành tố tụng ĐTV Điều tra viên KSV Kiểm sát viên TAND Toà án nhân dân TANDTC Toà án nhân dân tối cao TAQS Toà án quân sự THTT Tiến hành tố tụng TTHS Tố tụng hình sự VAHS Vụ án hình sự VKS Viện kiểm sát VKSND Viện kiểm sát nhân dân VKSNDTC Viện kiểm sát nhân dân tối cao VKSQS Viện kiểm sát quân sự 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của luận án TTHS là một lĩnh vực rất nhạy cảm với khả năng xâm phạm đến quyền con người trong quá trình tiến hành điều tra truy tố xét xử các VAHS. Các hoạt động TTHS mang đậm tính quyền lực nhà nước thể hiện sức mạnh cưỡng chế của nhà nước có thể dẫn đến xâm phạm quyền cơ bản của con người như quyền sống quyền tự do của cá nhân để lại hậu quả nghiêm trọng. Trong TTHS người bị buộc tội là nhóm đối tượng luôn được quan tâm đặc biệt bởi lẽ trong tương quan với hệ thống tư pháp của nhà nước đối tượng trên luôn được nhìn nhận là nhóm yếu thế. Do đó quyền con người của đối tượng này cần được ưu tiên bảo vệ. Có thể nói bảo đảm quyền con người của người bị buộc tội là chỉ số phản ánh tính dân chủ nhân đạo của luật TTHS. Bị can là một trong số người bị buộc tội tham gia vào giai đoạn điều

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.