TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam sau sáp nhập và mua lại

Luận án xây dựng nhóm giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam sau sáp nhập và mua lại. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo luận án. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam sau sáp nhập và mua lại BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG LÊ TRÚC THUẬN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM SAU SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng MÃ SỐ Người hướng dẫn khoa học PHAN DIÊN VỸ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2 - 2020 CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Kết quả và lộ trình cho giai đoạn mới Tạp chí Tài Chính Kỳ 2 Tháng 03 2016. Về hoạt động M amp A ngân hàng tại Việt Nam thời gian qua Báo Kinh Tế và Dự Báo Số 8 Tháng 04 2016. Nâng cao chất lượng hoạt động sáp nhập của các ngân hàng Việt Nam Tạp chí Tài Chính Kỳ 1 Tháng 12 2018. Nâng cao năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam sau hoạt động mua bán và sáp nhập M amp A Tạp chí Công Thương Số 1 Tháng 1 2019. Lợi thế cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam Báo Kinh Tế và Dự Báo Số 5 Tháng 02 2019. 1 CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU . Lý do lựa chọn đề tài Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO từ tháng 11 2006 và đến tháng 4 2007 bắt đầu thực hiện các cam kết quốc tế về mở cửa thị trường dịch vụ tài chính và áp lực cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng bắt đầu xuất hiện và gia tăng đáng kể. Thời gian qua đã có khá nhiều các nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam tuy nhiên đa phần các nghiên cứu này phạm vi nghiên cứu chỉ bó hẹp trong một NHTM hay các NHTM Việt Nam nói chung chứ chưa nghiên cứu về các NHTM sau khi thực hiện M amp A. Như vậy hiện nay xem xét một cách tổng thể việc xác định những nhân tố ảnh hưởng và đo lường mức độ tác động đến năng lực cạnh tranh của các NHTM sau M amp A ở Việt Nam là hết sức quan trọng có ý nghĩa và giá trị thực tiễn cao. Xuất phát từ những đòi hỏi mang tính thực tiễn và cấp thiết của hệ thống ngân hàng ở Việt Nam đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.