TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tăng cường tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm tăng cường tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đề xuất các giải pháp tăng cường tiếp cận tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua đánh giá thực trạng tiếp cận dưới góc độ của: Chính phủ, ngân hàng, doanh nghiệp nhỏ và vừa bằng nhiều phương pháp nghiên cứu phù hợp. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế Tăng cường tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Hiện nay trên hầu khắp các nền kinh tế doanh nghiệp nhỏ và vừa DNNVV ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Để có sự phát triển bền vững doanh nghiệp DN cần có nguồn vốn ổn định. Có 2 nguồn vốn DNNVV thường sử dụng trong quá trình kinh doanh là vốn tự có và vốn vay. Tại Việt Nam hiện có đến 80 DNNVV có nhu cầu tiếp cận các nguồn tín dụng từ ngân hàng Cục Phát triển DN 2017 do nguồn vốn và số vay được lớn tính đảm bảo cao. Tuy vậy chỉ có 32 38 DN tiếp cận được nguồn tín dụng của các ngân hàng NH 35 24 khó tiếp cận và 32 38 không tiếp cận được. Tỉnh Thái Nguyên là trung tâm chính trị kinh tế của khu Việt Bắc nói riêng của vùng trung du miền núi đông bắc nói chung và là cửa ngõ giao lưu kinh tế xã hội giữa vùng trung du Bắc Bộ. Tính đến 31 12 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có khoảng 3200 DNNVV đang hoạt động sản xuất kinh doanh SXKD chiếm trên 95 số DN của tỉnh Niêm giám thống kê tỉnh Thái Nguyên . Giống như các DNNVV trên cả nước nguồn vốn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình SXKD của DN. Hàng năm nhu cầu vay vốn NH của DN không ngừng tăng lên nhưng việc đáp ứng các tiêu chuẩn NH đưa ra còn hạn chế đó là lý do chính khiến 70 số DN không vay được vốn Nguyễn Thị Minh Huệ 2015 . Với nhiều chính sách thúc đẩy từ phía NH và nỗ lực của DNNVV tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2018 số lượng DN và số vốn vay được tăng đều theo năm. Trong năm 2018 đã có gần 1200 DNNVV vay được vốn từ các chi nhánh NH trên địa bàn tỉnh với số vốn vay được đạt khoảng 31 nghìn tỷ đồng. Với 36 9 DNNVV trên địa bàn tỉnh vay được vốn NH so với mức chung của cả nước là 32 38 đã cao hơn nhưng mức chênh lệch thấp chưa phản ánh được sự vượt trội. Do vậy nỗ lực trong hoàn thiện hệ thống tín dụng NH là đòi hỏi cấp thiết giúp DNNVV có nhiều cơ

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.