TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án tiến sĩ Kinh tế: Nâng cao năng lực quản lý chuỗi cung ứng trong công tác khám, chữa bệnh tại các bệnh viện Quân y trên địa bàn Hà Nội – Bệnh viện 108, 103, 354

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là tập trung đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý chuỗi cung ứng trong công tác khám, chữa bệnh tại các Bệnh viện Quân y trên địa bàn Hà Nội, trường hợp nghiên cứu Bệnh viện 108, 103 và 354. | Tóm tắt luận án tiến sĩ Kinh tế Nâng cao năng lực quản lý chuỗi cung ứng trong công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện Quân y trên địa bàn Hà Nội Bệnh viện 108 103 354 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI _ NGHIÊM THANH HUY NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG TRONG CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH TẠI CÁC BỆNH VIỆN QUÂN Y TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI BỆNH VIỆN 108 103 354 Chuyên ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học 1. LÊ CÔNG HOA 2. TS. NGUYỄN TỪ Hà Nội 2020 Công trình được hoàn thành tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Người hướng dẫn khoa học 1. Lê Công Hoa 2. TS. Nguyễn Từ Phản biện 1 Phản biện 2 Phản biện 3 Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường Thời gian vào hồi giờ ngày tháng năm . Địa điểm Phòng bảo vệ Luận án Tiến sĩ tại nhà A Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 2 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Đối với các tổ chức chăm sóc sức khỏe cải thiện quản lý chuỗi cung ứng sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc kiểm soát chi phí trong chuỗi cung ứng y tế. Các bệnh viện quân đội với đặc thù là ngoài công tác khám chữa bệnh còn là cơ sở quốc phòng của quân đội việc quản lý chuỗi cung ứng càng trở nên đặc biệt vừa nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh vừa đảm bảo an ninh quốc phòng thực hiện tốt công tác dân vận. Do vậy công tác hậu cần quân đội trong các bệnh viện quân y càng trở nên quan trọng. Chính vì vậy vấn đề nghiên cứu của luận án tập trung nghiên cứu về năng lực quản lý chuỗi cung ứng trong các Bệnh viện Quân y trên địa bàn Hà Nội gồm Bệnh viện 108 103 354 với hy vọng sẽ có những tìm tòi đóng góp làm cho công tác hậu cần và sự phối hợp giữa các bộ phận chức năng gắn kết chặt chẽ công tác khám chữa bệnh và những hoạt động khác tại các Bệnh viện có những hiệu quả to lớn hơn. Xuất phát từ những lý luận và thực tiễn trên tác giả lựa chọn đề tài Nâng cao năng .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.