TAILIEUCHUNG - Nồng độ SsFlt-1, PLGF và tỷ số sFlt-1 PLGF vào tuần thai thứ 24-28 ở thai phụ có nguy cơ cao bị tăng huyết áp thai kỳ nhưng không bị tiền sản giật tại khoa Phụ sản – Bệnh viện Đại học Y Dược Tp. HCM

Rối loạn huyết áp thai kỳ theo Hiệp hội Sản Phụ khoa Hoa Kỳ năm 2013 được chia thành 5 nhóm: Tiền sản giật / sản giật (TSG/SG), tăng huyết áp (THA) mạn tính, TSG trên nền THA mạn tính, THA thai kỳ hoặc THA do mang thai nhưng không bị TSG (THATK) và THA hậu sản. | Nồng độ SsFlt-1 PLGF và tỷ số sFlt-1 PLGF vào tuần thai thứ 24-28 ở thai phụ có nguy cơ cao bị tăng huyết áp thai kỳ nhưng không bị tiền sản giật tại khoa Phụ sản Bệnh viện Đại học Y Dược Tp. HCM NGHIÊN CỨU NGUYỄN HỮU TRUNG NGUYỄN DUY TÀI VÕ MINH TUẤN TẠP CHÍ PHỤ SẢN - 12 4 24-30 2014 NỒNG ĐỘ SFLT-1 PLGF VÀ TỶ SỐ SFLT1 PLGF VÀO và tứ phân vị lần lượt là pg ml pg ml 533 pg ml 369-823 pg ml và 2 1 3-3 4 . Tuy so với nhóm of sFlt-1 PlGF and the ratio sFlt-1 PlGF at the week 24-28 of gestation on the high-risk pregnant women TUẦN THAI THỨ 24-28 Ở THAI PHỤ CÓ NGUY CƠ thai phụ không THA ở nhóm thai phụ THATK có nồng độ without preeclampsia in Gynecology and Obstetrics sFlt-1 và PlGF huyết tương thấp hơn tỷ số sFlt-1 PlGF cao Department of the University Medical Center in Ho Chi CAO BỊ TĂNG HUYẾT ÁP THAI KỲ NHƯNG KHÔNG BỊ hơn nhưng sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê Minh City . Objectives Determine the concentrations of TIỀN SẢN GIẬT TẠI KHOA PHỤ SẢN với p tương ứng là 0 254 0 304 0 475. Có mối tương quan sFlt-1 PlGF and the ratio sFlt-1 PlGF at the week 24-28 thuận giữa nồng độ PlGF với tuổi của thai phụ trong nhóm of gestation on the high-risk pregnant women without BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HCM chứng là có ý nghĩa thống kê với r 0 298 và p 0 012. Như vậy nồng độ PlGF tăng dần theo tuổi của thai phụ không preeclampsia and the differences of these indicators between gestational hypertention and normotensive Nguyễn Hữu Trung Nguyễn Duy Tài Võ Minh Tuấn THATK. Kết luận Nồng độ của sFlt-1 PlGF huyết tương và pregnant women. Study population All pregnant Bộ môn Phụ Sản Đại học Y Dược tỷ số sFlt-1 PlGF ở tuần thai 24-28 của thai phụ không có women who were high-risk of getting preeclampsia but hội chứng TSG là rất khác nhau trong các nghiên cứu đã had not got preeclampsia until delivery and examined in Tóm tắt THATK nhưng không xuất hiện TSG cho đến cuối thai kỳ thực hiện trước đây cũng như so với nghiên cứu của chúng the Gynecology and .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.