TAILIEUCHUNG - Vỡ tử cung trong thai kỳ: Báo cáo trường hợp và điểm qua y văn

Vỡ tử cung (VTC) là một trong năm tai biến Sản khoa, không chỉ đe dọa tính mạng của mẹ mà còn dẫn đến tử vong cho thai nhi trong hầu hết các trường hợp. Vỡ tử cung thường xảy ra trong chuyển dạ với những triệu chứng lâm sàng điển hình, nhưng cũng có những trường hợp vỡ tử cung xảy ra trong thời kỳ mang thai mà không có triệu chứng lâm sàng điển hình làm cho chẩn đoán khó khăn và xử trí thường muộn, để lại những hậu quả đáng tiếc. | Vỡ tử cung trong thai kỳ Báo cáo trường hợp và điểm qua y văn Tạp chí phụ sản - 12 3 129-132 2014 VỠ TỬ CUNG TRONG THAI KỲ BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP VÀ ĐIỂM QUA Y VĂN Lê Hoài Nhân Trần Đình Lực Nguyễn Việt Đức Bệnh viện đa khoa Quảng Trị Tóm tắt Abstract Vỡ tử cung VTC là một trong năm tai biến Sản UTERINE RUPTURE IN PREGNANCY CASE REPORT khoa không chỉ đe doạ tính mạng của mẹ mà còn dẫn AND LITERATURE REVIEW đến tử vong cho thai nhi trong hầu hết các trường hợp. Uterine rupture is one of five obstetric complications Vỡ tử cung thường xãy ra trong chuyển dạ với những not only threatens the mother s life but also lead to fetal triệu chứng lâm sàng điển hình nhưng cũng có những death in most cases. Uterine rupture often occurs during trường hợp vỡ tử cung xãy ra trong thời kỳ mang thai labor with typical clinical symptoms. But some cases mà không có triệu chứng lâm sàng điển hình làm of uterine rupture which occurs in pregnancy without cho chẩn đoán khó khăn và xữ trí thường muộn để typical clinical symptoms make diagnosis difficult and lại những hậu quả đáng tiếc. Chúng tôi báo cáo một often late leaving unfortunate consequences. We report trường hợp VTC tự nhiên trên sản phụ không có sẹo a case of spontaneous unterine rupture during pregnancy ở tử cung tuổi thai 18 tuần trước chuyển dạ. Đây là at 18 weeks of an unscared uterus befor labour. This is trường hợp hiếm gặp và cũng là lần đầu thường tại an exceptional case that we observe for the first time at Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng trị. Quang Tri Genaral Hospital. 1. Đặt vấn đề Chúng tôi báo cáo một trường hợp VTC tự nhiên Vỡ tử cung VTC là một trong năm tai biến sản khoa trên sản phụ không có sẹo tử cung ở tuổi thai 18 tuần không chỉ đe doạ tính mạng của mẹ mà còn dẫn đến trước chuyển dạ. Đây là trường hợp hiếm và cũng là tử vong cho thai nhi trong hầu hết các trường hợp bởi lần đầu gặp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng trị. vì khi tử cung vỡ thai nhi sẽ chết nếu không xữ trí kịp thời thai phụ cũng có thể tử vong. Vỡ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.