TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu ảnh hưởng của tinh trùng đến chất lượng phôi sau thụ tinh trong ống nghiệm

Sự thành công của kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như độ tuổi người vợ, nguyên nhân vô sinh, hiệu quả kích thích buồng trứng với các phác đồ khác nhau, chất lượng tinh trùng, chất lượng noãn, chất lượng phôi nuôi cấy trong ống nghiệm, tình trạng nội mạc tử cung Trong đó, kết quả chất lượng phôi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chất lượng noãn và tinh trùng. Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá ảnh hưởng của chất lượng tinh trùng đến chất lượng phôi sau TTTON. | Nghiên cứu ảnh hưởng của tinh trùng đến chất lượng phôi sau thụ tinh trong ống nghiệm HỖ TRỢ SINH SẢN Phan Thanh Sơn Lê Minh Tâm Tạp chí phụ sản - 12 3 102-106 2014 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TINH TRÙNG ĐẾN khác nhau chất lượng tinh trùng chất lượng noãn chất lượng phôi nuôi cấy trong ống nghiệm tình hơi sậm phôi bào liên kết với nhau yếu tỷ lệ mảnh vỡ dưới 15 . Phôi loại 3 kích thước phôi bào không CHẤT LƯỢNG PHÔI SAU THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM trạng nội mạc tử cung 19 Trong đó kết quả chất đều nhau không có nhiều nhân trong phôi bào tỷ Phan Thanh Sơn 1 Lê Minh Tâm 2 lượng phôi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chất lượng lệ mảnh vỡ 20 . Phôi loại 4 tỷ lệ mảnh vỡ trên 20 1 Bệnh viện Trung ương Huế 2 Trường Đại học Y Dược Huế noãn và tinh trùng 9 11 . Để góp phần đánh giá các kích thước phôi bào không đều nhau hoặc phôi bào yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng phôi sau TTTON có nhiều nhân. Phôi loại 5 vẫn còn hình ảnh của 2 tiền Tóm tắt chất lượng phôi sau thụ tinh trong ống nghiệm. Kết quả chúng tôi tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của chất nhân kết quả thụ tinh chậm. Phôi loại 6 không có khả Giới thiệu Sự thành công của kỹ thuật thụ tinh trong có thai sinh hóa cũng không khác biệt ngoại trừ hình thái lượng tinh trùng nhằm mục tiêu mô tả một số đặc năng sống bào tương các phôi bào có màu đen co ống nghiệm phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như độ tuổi tinh trùng tốt sẽ giúp đạt được tỷ lệ có thai cao hơn. điểm của tinh trùng và sự ảnh hưởng đến chất lượng cụm hoặc bị tan ra 19 . người vợ nguyên nhân vô sinh hiệu quả kích thích buồng phôi sau TTTON. Số liệu thu thập được sẽ được mã hóa và nhập trứng với các phác đồ khác nhau chất lượng tinh trùng Abstract xử lý bằng chương trình SPSS for phân tích chất lượng noãn chất lượng phôi nuôi cấy trong ống Introduction The success of in-vitro fertilization 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu theo phương pháp thống kê y học. nghiệm tình trạng nội mạc tử cung Trong đó kết quả depends on a lots of factors such as female age causes .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.