TAILIEUCHUNG - Đánh giá kết quả sàng lọc và điều trị bệnh lý đái tháo đường thai kỳ tại Bệnh viện Phụ nữ thành phố Đà Nẵng

Bài viết nghiên cứu những tác động của bệnh lý đái tháo đường thai kỳ (GDM) lên sản phụ và thai nhi. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu tiến cứu cắt ngang mô tả được tiến hành tại Bệnh viện Phụ nữ thành Phố Đà Nẵng từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 2 năm 2014. | Đánh giá kết quả sàng lọc và điều trị bệnh lý đái tháo đường thai kỳ tại Bệnh viện Phụ nữ thành phố Đà Nẵng SẢN KHOA PHẠM MINH SƠN Tạp chí phụ sản - 12 3 64-68 2014 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SÀNG LỌC VÀ ĐIỀU TRỊ hô hấp ở trẻ sơ sinh 10 22 . Trong tiên lượng xa trẻ sinh ra từ các bà mẹ bị đái tháo đường thai Đái tháo đường thai kỳ được chẩn đoán khi đường máu bệnh nhân có ít nhất 2 giá trị vượt ngưỡng BỆNH LÝ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ nghén có nguy cơ bị béo phì và đái tháo đường bình thường lần lượt như sau G0 5 3 mmol l G1 trẻ em 14-17 . Hiện nay những nghiên cứu tại Việt 10 mmol l G2 8 6 mmol l HGPO . Nếu chỉ có một TẠI BỆNH VIỆN PHỤ NỮ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Nam còn rất ít đối với bệnh lý đái tháo đường thai giá trị vượt ngưỡng thì được chẩn đoán rối loạn Phạm Minh Sơn kỳ. Với tầm quan trọng của bệnh lý này trên chiến dung nạp Glucose Bệnh viện Phụ nữ Đà nẵng lược phát triển chăm sóc sức khỏe cho sản phụ và - Sau sinh 6 tuần sản phụ bị đái tháo đường thai thai nhi chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm kỳ được xét nghiệm chẩn đoán kiểm tra Glucose máu Tóm tắt Objective To assess maternal and fetal outcomes đánh giá kết quả sàng lọc và điều trị bệnh lý đái bằng test HGPO Mục tiêu nghiên cứu những tác động của bệnh lý in patients with gestational diabetes mellitus. Patients tháo đường thai kỳ tại Bệnh viện Phụ nữ thành phố Xử lý số liệu phần mềm MedCal ver đái tháo đường thai kỳ GDM lên sản phụ và thai nhi. Đối and methods A cross sectional prospective study was Đà Nẵng. tượng và phương pháp nghiên cứu nghiên cứu tiến conducted at the Da Nang Women s Hospital during quả nghiên cứu cứu cắt ngang mô tả được tiến hành tại Bệnh viện Phụ the period from March 1 2013 through February 28 2. Phương pháp và đối tượng nghiên cứu nữ thành Phố Đà Nẵng từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 2014. During this period 669 pregnant women were Nghiên cứu theo phương pháp mô tả tiến cứu 2 năm 2014. Có 669 bệnh nhân được tiến hành sàng lọc screened. Screen for undiagnosed type 2 diabetes at được

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.