TAILIEUCHUNG - Đặc điểm dịch tễ và tâm lý xã hội ở phụ nữ nhiễm HIV trầm cảm sau sinh

Bài viết trình bày xác định tỉ lệ TCSS ở các phụ nữ nhiễm H và đánh giá một số đặc điểm dịch tễ, tâm lý xã hội của họ so với các phụ nữ không nhiễm H. | Đặc điểm dịch tễ và tâm lý xã hội ở phụ nữ nhiễm HIV trầm cảm sau sinh SẢN KHOA Nguyễn Mạnh Hoan Cao Ngọc Thành Tạp chí phụ sản - 12 3 58-63 2014 Đặc điểm dịch tễ và tâm lý xã hội lượng kém của cuộc sống tiến triển của bệnh HIV và không tuân thủ điều trị ARV. Mặc dù điều trị chống lọc là 90 vậy cỡ mẫu của nhóm nhiễm H là 135 và nhóm không nhiễm H là 405. ở phụ nữ nhiễm HIV trầm cảm sau sinh trầm cảm đã chứng minh hiệu quả về kiểm soát triệu - Thu thập và xử lý số liệu chứng cải thiện các thông số lâm sàng cận lâm sàng Nhóm nhiễm H gồm các sản phụ đã biết Nguyễn Mạnh Hoan 1 Cao Ngọc Thành 2 và tăng cường sự tuân thủ ARV nhưng TCSS thường nhiễm H trước nhập viện và các sản phụ có sàng lọc 1 Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai 2 Trường Đại học Y Dược Huế xuyên không được phát hiện và điều trị. Trên thế giới HIV khi nhập viện sau đó có khẳng định . Lấy tỉ lệ TCSS từ 10 - 15 thấp hơn tỉ lệ ở phụ nữ nhiễm H đến khi đủ cỡ mẫu yêu cầu là 135. Tóm tắt Abstract khoảng 2 - 4 lần 23 24 . Tại VN tỉ lệ TCSS từ 5 - 15 2- Nhóm không nhiễm H Các sản phụ có sàng Trầm cảm sau sinh TCSS không phổ biến ở phụ Epidemiologic Characteristics and Social 4 và chưa có báo cáo về tỉ lệ TCSS ở phụ nữ nhiễm HIV. lọc HIV - khi nhập viện. Cách lấy mẫu cứ một sản nữ bình thường nhưng lại chiếm tỉ lệ cao ở phụ nữ Psychologic of Postpartum Depression HIV - Nghiên cứu của chúng tôi muốn đánh giá sự phổ biến phụ nhóm nhiễm H nhập viện thì sẽ lấy ngẫu nhiên nhiễm HIV H và đã được xác định là một yếu tố dự positive women của TCSS ở phụ nữ nhiễm HIV so với phụ nữ không đơn 3 sản phụ nhóm không nhiễm H nhập viện ngay báo mạnh mẽ không tuân thủ ART và liên quan đến Background Postpartum depression is an nhiễm và tìm hiểu sự khác biệt trong các đặc điểm dịch sau sản phụ trên. Các mẫu đã được chọn vẫn được khó khăn trong việc chăm sóc con. Tại Việt nam có uncommon disease in normal women but becomes tễ và tâm lý xã hội chung của hai nhóm. đưa vào nghiên cứu dù các ca test sàng lọc đứng nhiều nghiên cứu về TCSS ở phụ

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.