TAILIEUCHUNG - Kết quả điều trị Sulfonylureas ở bệnh nhân đái đường sơ sinh do đột biến gen KCNJ11 và ABCC8

Đái tháo đường sơ sinh (ĐTĐSS) là tình trạng tăng glucose máu trong 6 tháng đầu sau đẻ. Nguyên nhân chủ yếu do đột biến gen KCNJ11 và ABCC8. Mục tiêu: phát hiện đột biến gen KCNJ11 và ABCC8 ở bệnh nhân ĐTĐSS và đánh giá kết quả điều trị bằng sulfonylurea uống trên 11 bệnh nhân ĐTĐSS đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, được phân tích gen KCNJ11 và ABCC8. | Kết quả điều trị Sulfonylureas ở bệnh nhân đái đường sơ sinh do đột biến gen KCNJ11 và ABCC8 Tạp chí phụ sản - 12 2 215-219 2014 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SULFONYLUREAS Ở BỆNH NHÂN ĐÁI ĐƯỜNG SƠ SINH DO ĐỘT BIẾN GEN KCNJ11 VÀ ABCC8 Cấn Thị Bích Ngọc 1 Vũ Chí Dũng 1 Bùi Phương Thảo 1 Nguyễn Ngọc Khánh 1 Nguyễn Phú Đạt 2 Nguyễn Thị Hoàn 1 1 Bệnh viện Nhi Trung ương 2 Trường Đại học Y Hà Nội Tóm tắt ABCC8 GENE MUTATIONS Đái tháo đường sơ sinh ĐTĐSS là tình trạng tăng Neonatal diabetes mellitus NDM may be defined as glucose máu trong 6 tháng đầu sau đẻ. Nguyên nhân hyperglycemia diagnosed within the first 6 months of life. chủ yếu do đột biến gen KCNJ11 và ABCC8. Mục tiêu They can result from some gene mutations such as KCNJ11 phát hiện đột biến gen KCNJ11 và ABCC8 ở bệnh nhân ABCC8 INS GCK In there the most common cause of ĐTĐSS và đánh giá kết quả điều trị bằng sulfonylurea neonatal diabetes mellitus is associated with activating uống trên 11 bệnh nhân ĐTĐSS đang điều trị tại Bệnh mutations in the KCNJ11 gene and ABCC8 located on viện Nhi Trung ương được phân tích gen KCNJ11 và chromosom 11. We carry out this study to determine gene ABCC8. Đây là nghiên cứu mô tả một loạt ca bệnh thu mutation of KCNJ11 and ABCC8 in patients with NDM thập các triệu chứng lâm sàng cận lâm sàng. ADN được assess the results of oral sulfonylureas therapy replacing chiết tách từ bạch cầu lympho máu ngoại vi sử dụng kỹ insulin injection. The patients include of 11 NDM patients thuật PCR để nhân đoạn gen giải trình tự gen KCNJ11 và with ABCC8 or KCNJ11 mutations who are treated in ABCC8. Kết quả thu được 6 bệnh nhân đột biến KCNJ11 National Hospital of Pediatrics. This is a case series study 5 bệnh nhân đột biến ABCC8 Trong đó 9 11 đáp ứng với collect the symtoms and investigation DNA was extracted điều trị sulfonylurea không phải tiêm insulin 1 đang from lymphocyte and analysed gene mutation by PCR trong quá trình chuyển đổi 1 mang đột biến mới đang or sequencing of KCNJ11 ABCC8. The results .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.