TAILIEUCHUNG - Hiệu quả FSH tác dụng kéo dài kích thích buồng trứng trong thụ tinh trong ống nghiệm

Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng, gồm 126 bệnh nhân được phân ngẫu nhiên vào hai nhóm nghiên cứu và đối chứng. Nhóm nghiên cứu được KTBT bằng corifollitropin alfa (Elonva) liều 100 hoặc 150μg tùy thuộc vào cân nặng bệnh nhân dưới hoặc trên 60kg. Antagonist (orgalutran) được dùng vào ngày thứ 6 và bổ sung 150-200IU rFSH vào ngày 8 nếu nang noãn chưa đạt yêu cầu. | Hiệu quả FSH tác dụng kéo dài kích thích buồng trứng trong thụ tinh trong ống nghiệm Hỗ trợ sinh sản Hồ Sỹ Hùng Nguyễn Viết Tiến Nguyễn Việt Quang HIỆU QUẢ FSH TÁC DỤNG KÉO DÀI KÍCH THÍCH BUỒNG TRỨNG TRONG THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM Hồ Sỹ Hùng 1 Nguyễn Viết Tiến 1 Nguyễn Việt Quang 2 1 Trường Đại học Y Hà Nội 2 Bệnh viện Phụ Sản Trung ương Tóm tắt Abstract Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên EFFECTIVENESS OF LONG ACTING FSH IN OVARIAN có đối chứng gồm 126 bệnh nhân được phân ngẫu STIMULATION IN INVITRO FERTILIZATION nhiên vào hai nhóm nghiên cứu và đối chứng. The randomized clinical controlled trial study Nhóm nghiên cứu được KTBT bằng corifollitropin including 126 patients divided into 2 groups. Study alfa Elonva liều 100 hoặc 150μg tùy thuộc vào cân group was stimulated by corifollitropin alfa Elonva with nặng bệnh nhân dưới hoặc trên 60kg. Antagonist dose of 100 or 150 μg depending on patient s weight orgalutran được dùng vào ngày thứ 6 và bổ sung below 60kg or above. Antagonist orgalutran were 150-200IU rFSH vào ngày 8 nếu nang noãn chưa đạt added on day 6 and 150 - 200IU rFSH supplemented yêu cầu. Nhóm đối chứng được KTBT bằng rFSH liều on 8 if follicles unsatisfactory. The control group was FSH tùy thuộc đáp ứng buồng trứng. Cả hai nhóm stimulated with rFSH theinitial dose dependedon được theo dõi sự phát triển nang noãn bằng siêu âm ovarian reserve. Both groups were monitored follicle và định lượng E2. Tiêm hCG trưởng thành noãn khi development by ultrasound and E2concentration. hCG có ít nhất 3 nang trên 17mm chuyển phôi ngày 3 injection when there were at least 3 follicles over 17mm và hỗ trợ hoàng thể bằng progesterone đặt âm đạo. diameter. Embryo transfer on day 3and luteal support Kết quả nghiên cứu cho thấy các đặc điểm vô sinh with progesterone vaginally. The study results showed và dự trữ buồng trứng trong giới hạn bình thường và infertilitycharacteristicsand ovarian reserve in normal không khác nhau giữa hai nhómnghiên cứu và đối range and .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.