TAILIEUCHUNG - 3 tuần khởi nghiệp nhanh chóng

Bạn muốn tìm con đường khởi nghiệp nhanh? Bạn muốn chắc chắn đạt đến những đỉnh cao nhưng không sa đà khiến bạn lạc lối? Những hướng dẫn sau có thể giúp bạn khởi nghiệp trong vòng một tháng. Không cần mất nhiều tháng hay hàng năm trời mới có thể khởi nghiệp. TUẦN THỨ 1 Ngày thứ nhất: Khởi đầu bằng ý tưởng khả thi Ý tưởng chủ đạo của bạn có làm nên sự nghiệp khả thi không? Làm sao biết được điều đó? Thật ra không phải lúc nào cũng có thể biết | J Ầ 11 1 A. 1 1 1 r 3 tuân khởi nghiệp nhanh chóng Bạn muốn tìm con đường khởi nghiệp nhanh Bạn muốn chắc chắn đạt đến những đỉnh cao nhưng không sa đà khiến bạn lạc lối Những hướng dẫn sau có thể giúp bạn khởi nghiệp trong vòng một tháng. Không cần mất nhiều tháng hay hàng năm trời mới có thể khởi nghiệp. TUẦN THỨ 1 Ngày thứ nhất Khởi đâu bằng ý tưởng khả thi Ý tưởng chủ đạo của bạn có làm nên sự nghiệp khả thi không Làm sao biết được điều đó Thật ra không phải lúc nào cũng có thể biết. Vì vậy trước khi bắt đầu bạn nên dừng lại một chút chân thành và khách quan tự hỏi mình những câu sau 1. Có ai cần sản phẩm mình sắp bán không Nhu cầu cao thấp ra sao Hãy nghĩ sâu về điều này trước nghiên cứu thị trường sẽ cho bạn thấy sau. 2. Mọi người có chịu mua sản phẩm của mình không Người ta thường nói khách hàng sẽ lũ lượt kéo nhau tới mua sản phẩm tốt hơn nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Trường hợp của bạn thì sao 3. Khách hàng có đang dùng sản phẩm khác không Nếu có bạn có tin tưởng rằng họ sẽ mua sản phẩm của bạn không 4. Bạn có chiến lược kinh doanh không Bạn có định làm mọi việc cho mọi người không Đương nhiên bạn trả lời được những câu hỏi trên nhưng mục đích của bản câu hỏi là để đánh giá trung thực về bản thân. Điều quan trọng là có thị trường cho sản phẩm dịch vụ của bạn không. Nếu tốn kém nhiều mà tiền lại là của người khác chủ đầu tư chẳng hạn thì càng nên nghiên cứu thật kỹ trước khi bắt đầu. Ngày thứ hai Xác định quyền sở hữu Không có công thức nào xác định quyền sở hữu. Trong hợp tác kinh doanh xác định quyền sở hữu từ đầu là việc dễ gây lúng túng nhưng đơn giản hơn ngàn lần so với về sau khi tiền đã bắt đầu lưu chuyển. Cần xác định tỉ lệ sở hữu ai làm việc gì ai là chủ ý tưởng tầm quan trọng của ý tưởng. Không có công thức xác định quyền sở hữu nhưng có thể căn cứ vào điều gần với nó nhất là vốn trong đó gồm cả chi phí cho thời gian bỏ ra. Định giá ý tưởng ban đầu là rất khó vì ý tưởng có rất ít giá trị thực. Chính lượng công sức bỏ ra để biến ý tưởng thành