TAILIEUCHUNG - Sản xuất giống và nuôi cua xanh thương phẩm

Quy trình sản xuất giống Tuyển chọn những cá thể khoẻ mạnh, đầy đủ các bộ phận, đã giao vỹ và có trọng lượng trên 300g. Cua mẹ sau khi tuyển chọn được nuôi trong bể nuôi vỗ cua mẹ. | Sản xuất giống và nuôi cua xanh thương phẩm Nguồn Quy trình sản xuất giống Tuyển chọn những cá thể khoẻ mạnh đầy đủ các bộ phận đã giao vỹ và có trọng lượng trên 300g. Cua mẹ sau khi tuyển chọn được nuôi trong bể nuôi vỗ cua mẹ. Thức ăn cho cua mẹ là cá liệt thịt nhuyễn thể. Nước biển tự nhiên độ mặn 30-35 phần nghìn thay nước 4 ngày một lần thay 100 . Cho đẻ và ấp nở Cua sau khi đẻ được ấp trong bể nhỏ có thể tích 150 lít. Thay nước hằng ngày nhiệt độ thích hợp 27-29oC và độ mặn của nước ấp cua 30-35 phần nghìn. Quản lý và chăm sóc ấu trùng Điều kiện môi trường trong bể ương Độ mặn 28 phần nghìn. Nhiệt độ thích hợp 27-29oC NH3 0 1mg 1 ôxy hoà tan 4mg l. Thức ăn Artemia tổng hợp tảo và bổ sung thêm một số Vitamin. Cần Siphon bể ương trước thời điểm chuyển giao của ấu trùng. Sau khi thu hoạch cua bột thì vận chuyển ra ương trong giai lưới hoặc ao đất. Ương cua bột đến cua giống. Cua bột được nuôi trong ao đất hoặc giai lưới. Độ mặn thích hợp từ 10-15 phần nghìn. Thức ăn được sử dụng trong quá trình ương nuôi cua là cá tôm thịt nhuyễn thể. Thời gian ương nuôi cua từ 10-15 ngày giống thu được có kích thước giáp đầu ngực khoảng 15-20mm. Tuy nhiên tùy vào kích cỡ giống yêu cầu mà thời gian ương nuôi cua sẽ thay đổi. Nuôi cua thương phẩm Điều kiện vùng nuôi Vùng nước sạch độ mặn thích hợp từ 10-15 phần nghìn chất đấy bùn cát pH từ 7 5-8 5 nhiệt độ thích hợp 27-29oC. Ao đất có độ sâu mực nước từ 1-1 2m có thể tháo và lấy nước chủ động. Mật độ thả giống phụ thuộc vào kích thước giống và hình thức nuôi. Mật độ thích hợp từ 0 5-1 con m2 Quản lý và chăm sóc cua thương phẩm Thức ăn là cá don dắt thức ăn chế biến. với lượng thức ăn bằng 10 trọng lượng cơ thể cua nuôi. Thường xuyên kiểm tra cua nuôi và thay nước định kỳ. Thu hoạch cua thương phẩm bằng cách đặt bẫy như rập .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN