TAILIEUCHUNG - Luận văn - Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ở công ty xây dựng công trình giao thông 873

Tham khảo luận văn - đề án luận văn - thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ở công ty xây dựng công trình giao thông 873 , luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Những năm còn trong cơ chế quan liêu bao cấp , với nhiệm vụ chủ yếu là khảo sát thiết kế các công trình giao thông giúp nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào , cho nên trong nhiều năm máy móc thiết bị hầu như không có gì , do vậy khi chuyển đổi cơ chế sản xuất Công ty gặp rất nhiều khó khăn vì lao động thủ công thì nặng nhọc , năng xuất sản xuất và hiệu quả lao động do đó mà rất trước tình hình như vậy , khi nền kinh tế đất nước chuyển sang cơ chế thị thị trường , công ty đã sớm tăng cưòng công tác đàu tư hoàn thiện hệ thống máy móc thiết bị phục vụ thi công và sản xuất , chính điều này đã là một trong những bước đi đúng đắn giúp công ty nhận về rất nhiều công trình có giá trị . Đến nay toàn bộ máy móc thiết bị của công ty đã đầu tư mua sắm có giá trị lên tới hàng chục tỉ đồng . Những thiết bị mà công ty đã đầu tư mua sắm trong thời gian qua đã được phát huy tối đa về công suất và đáp ứng được yêu cầu kĩ thuật , công nghệ . Đồng thời công ty có thể mở rộng và phát triển sản xuất hơn nữa trong các năm thời gian tới , công ty cần tập trung làm một số việc sau đây để có thể nâng cao hơn nữa sức cạnh tranh của công ty mình về mặt thiết bị kĩ thuật:

TỪ KHÓA LIÊN QUAN