TAILIEUCHUNG - Trắc nghiệm kỹ năng lãnh đạo

Kỹ năng lãnh đạo không thuộc về năng khiếu, nó đòi hỏi quá trình học hỏi và cả kinh nghiệm mà bạn tích lũy được. Dưới đây là 25 câu hỏi trắc nghiệm. Bạn hãy kiểm tra xem kỹ năng lãnh đạo của mình đang ở mức nào nhé! 3 điểm = luôn luôn 2 điểm = thường xuyên 1 điểm = đôi khi hoặc thỉnh thoảng 0 điểm = không bao giờ hoặc hiếm khi Bắt đầu 1. Sứ mệnh và các mục tiêu phản ánh các nguyên tắc cao nhất của tôi. 2. Tầm nhìn của tôi nằm cùng một. | Trắc nghiệm kỹ năng lãnh đạo Kỹ năng lãnh đạo không thuộc về năng khiếu nó đòi hỏi quá trình học hỏi và cả kinh nghiệm mà bạn tích lũy được. Dưới đây là 25 câu hỏi trắc nghiệm. Bạn hãy kiểm tra xem kỹ năng lãnh đạo của mình đang ở mức nào nhé 3 điểm luôn luôn 2 điểm thường xuyên 1 điểm đôi khi hoặc thỉnh thoảng 0 điểm không bao giờ hoặc hiếm khi Bắt đầu 1. Sứ mệnh và các mục tiêu phản ánh các nguyên tắc cao nhất của tôi. 2. Tầm nhìn của tôi nằm cùng một hướng với sứ mệnh của cả công ty. 3. Nhân viên của tôi luôn được bảo đảm để có thể nắm bắt được các mục tiêu của công ty. 4. Tôi định hướng mọi người bằng các ví dụ cụ thể. 5. Tôi có các kỹ năng và các nguồn lực cần thiết để có thể thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả. 6. Nhân viên của tôi có các kỹ năng và các nguồn lực để có thể làm việc với năng suất tối ưu. 7. Nhân viên của tôi hiểu được những lợi ích từ việc phối hợp với nhau theo một sự chỉ đạo thống nhất. 8. Tôi quan sát cách thức thực hiện công việc và tôi luôn sẵn sàng phản hồi lại các ý kiến thắc mắc. 9. Nhân viên của tôi thiết lập các ưu thế cho nhiệm vụ để hoàn thành đúng thời hạn với kết quả tốt. 10. Tôi luôn lắng nghe các ý kiến của nhân viên và động viên họ bày tỏ các quan điểm riêng. 11. Tôi giải quyết các xung đột khi chúng nảy sinh và luôn chú trọng vào các vấn đề gây bức xúc. 12. Tôi thông báo cho mọi người biết về các sự thay đổi các chính sách và các quy trình thực hiện chúng. 13. Tôi luôn kiên định và công bằng trong cách cư xử với đồng nghiệp. 14. Tôi luôn dành sự quan tâm tốt nhất tới các nhân viên của mình. 15. Tôi nhận ra những công việc được thực hiện một cách tốt nhất và bày tỏ sự đánh giá cao vào đúng thời điểm cần thiết. 16. Tôi bàn giao trách nhiệm và quyền lực một cách có hiệu quả. 17. Nhân viên của tôi nhận được những sự đào tạo thích đáng sự huấn luyện và tham gia vào công việc 18. Khi tôi truyền đạt nhiệm vụ tôi tin tưởng nhân viên của mình có thể làm tốt công việc này và không hề gây cản trở 19. Tôi khuyến khích sáng kiến

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG