TAILIEUCHUNG - Thông tin công việc – Tơ hồng gắn kết doanh nghiệp & nhân viên

Bản MTCV không phải là nguyên nhân của mọi nguyên nhân gây nên sự kém hiệu quả mà là “Bộ thông tin công việc” của doanh nghiệp mới chính là thủ phạm. Phần 1: Thông tin công việc – cần một cái nhìn khác Mấy năm gần đây, nhu cầu tư vấn nguồn nhân lực càng ngày càng tăng cao ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Một trong những công việc đầu tiên và quan trọng nhất doanh nghiệp thường nhờ tư vấn hỗ trợ là xây dựng bản mô tả công việc (MTCV). Hầu hết các cấp lãnh đạo. | Thông tin công việc - Tơ hông găn kêt doanh nghiệp nhân viên Bản MTCV không phải là nguyên nhân của mọi nguyên nhân gây nên sự kém hiệu quả mà là Bộ thông tin công việc của doanh nghiệp mới chính là thủ phạm. Phần 1 Thông tin công việc - cần một cái nhìn khác Mấy năm gần đây nhu cầu tư vấn nguồn nhân lực càng ngày càng tăng cao ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Một trong những công việc đầu tiên và quan trọng nhất doanh nghiệp thường nhờ tư vấn hỗ trợ là xây dựng bản mô tả công việc MTCV . Hầu hết các cấp lãnh đạo và quản lý đều cho rằng bản MTCV là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến công việc trì trệ kém hiệu quả. Và một câu duy nhất mà tôi thường gây sốc sau khi xem các MTCV của khách hàng là Không bản MTCV nào thực sự mô tả được công việc. Trước tiên tôi xin khẳng định Bản MTCV không phải là nguyên nhân của mọi nguyên nhân gây nên sự kém hiệu quả mà là Bộ thông tin công việc của doanh nghiệp mới chính là thủ phạm. Vậy Thông tin công việc là gì Hiểu nôm na Thông tin công việc là bộ tài liệu hướng dẫn nhân viên nhằm thực hiện mục tiêu chung của doanh nghiệp. Thông tin công việc gồm 1. Mô tả công việc 2. Tiêu chí hoàn thành công việc 3. Tiêu chuẩn năng lực 4. Quy trình làm việc Giả sử doanh nghiệp xây dựng được hệ thống bản MTCV tốt mà không có Tiêu chí hoàn thành công việc để định hướng mục tiêu cho nhân viên không có Tiêu chuẩn năng lực giúp nhà quản lý tìm người đặt đúng chỗ và đào tạo phát triển phù hợp mục tiêu công ty không có Quy trình làm việc khoa học được thống nhất với các thành viên có liên quan thì làm sao nhân viên làm việc hiệu quả đúng như mong đợi của sếp cho được làm sao có sự thấu hiểu lẫn nhau mà phối hợp tốt giữa các thành viên. Vì thế mỗi cá nhân đều cố gắng theo kiểu của mình hiểu cái gì quan trọng thì làm theo chủ quan của mình nhưng mọi cố gắng ấy đều trở nên vô nghĩa với doanh nghiệp vì mục tiêu chung không hoàn thành. Và rồi không được sếp đánh giá tốt nản quá nhân viên không muốn cố gắng nữa thậm chí có người còn tìm cách ra đi. Mâu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN