TAILIEUCHUNG - Đề thi tuyển lớp 10 môn toán tham khảo 1

Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển lớp 10 môn toán tham khảo 1', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | SỞ GD ĐT TRÀ VINH KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2009-2010 Đề chính thức Môn thi TOÁN Thời gian 120 phút không kể thời gian giao đề Thí sinh làm tất cả các câu sau đây Thi ngày 16-7-2009 Câu 1 2 điêm 1- Tính P 2VĨ2 - 3 48 W75 2- Giải hệ phương trình J7x 2y 17 3x 2y 5 Câu 2 2 điêm Trong cùng hệ trục tọa độ Oxy cho đường thẳng D y x 2 và parabol P y x2. 1- Vẽ D và P . 2- Tìm tọa độ giao điêm của đường thẳng D và parabol P . Câu 3 2 điêm Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 360m2. Nếu tăng chiều rộng 3m và giảm chiều dài 4m thì diện tích mảnh đất không đổi. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất. Câu 4 2 điêm Cho hình thang vuông ABCD với đường cao AB. Biết rằng AD 6cm BC 8cm và đường chéo BD vuông góc với cạnh bên DC. Tính độ dài AB CD và AC. Câu 5 2 điêm Cho tam giác ABC cân tại A có BAC 45O và nội tiếp trong đường tròn O R . 1- Chứng minh rằng AO là tia phân giác của BAC và tam giác BOC là tam giác vuông cân. 2- Tính diện tích tam giác ABC theo R. -------Hết-------- TRƯỜNG THCS HIỆP .