TAILIEUCHUNG - Quản trị bán hàng

Dự báo và lên kế hoạch - Dự báo những thay đổi của môi trường kinh doanh (môi trường bên trong, bên ngoài ) - Lập kế hoạch ứng phó (quản trị được số lượng, chất lượng, thời gian, giá cả ) Chìa khóa thành công: dựa trên cơ sở khoa học (sử dụng các công cụ dự báo, lập kế hoạch ) | LỚP TẬP HUẤN “TIẾP THỊ NÔNG SẢN” QUẢN TRỊ BÁN HÀNG , tháng 7 năm 2009 Agriculture Marketing - HCMC Jul 2009 Sales Management QUẢN TRỊ BÁN HÀNG Quản trị bán hàng là gì Tại sao cần có quản trị bán hàng Agriculture Marketing - HCMC Jul 2009 Sales Management QUẢN TRỊ BÁN HÀNG Là một nghệ thuật về quản trị liên quan đến toàn bộ quá trình bán hàng Mục đích: có được ĐÚNG mặt hàng ở ĐÚNG địa điểm tại ĐÚNG thời gian với ĐÚNG chất lượng mà khách hàng mong muốn và với hiệu quả cao nhất Agriculture Marketing - HCMC Jul 2009 Sales Management QUẢN TRỊ BÁN HÀNG Tình huống 1: Hàng trái cây Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc bị ách tắc tại cửa khẩu Câu hỏi: Mặt hàng trái cây nào? Nguyên nhân tại sao? Agriculture Marketing - HCMC Jul 2009 Sales Management QUẢN TRỊ BÁN HÀNG Gồm các công đoạn chính: Xác định mục tiêu và lập chiến lược Thiết lập đội ngũ bán hàng hiệu quả Dự báo và lên kế hoạch Tổ chức thực hiện Kiểm soát và đánh giá Agriculture Marketing - HCMC Jul 2009 Sales Management QUẢN TRỊ BÁN HÀNG 1. Xác lập mục tiêu và chiến lược Doanh nghiệp mong muốn điều gì? Chìa khóa thành công: mục tiêu phải Cụ thể Có thể đo lường được Có thể nỗ lực đạt được Có tính hiện thực Có thời hạn hoàn thành Agriculture Marketing - HCMC Jul 2009 Sales Management QUẢN TRỊ BÁN HÀNG 1. Xác lập mục tiêu và chiến lược Chiến lược định hướng thực hiện như thế nào? Chìa khóa thành công: Chiến lược phải có tầm nhìn Agriculture Marketing - HCMC Jul 2009 Sales Management QUẢN TRỊ BÁN HÀNG 2. Thiết lập đội ngũ bán hàng hiệu quả Tuyển dụng Đào tạo, huấn luyện Chính sách lương Khen thưởng, động viên Chìa khóa thành công: hình thành được đội ngũ những “người chiến thắng” và luôn có động lực Agriculture Marketing - HCMC Jul 2009 Sales Management QUẢN TRỊ BÁN HÀNG 3. Dự báo và lên kế hoạch Dự báo những thay đổi của môi trường kinh doanh (môi trường bên trong, bên ngoài ) Lập kế hoạch ứng phó (quản trị được số lượng, chất lượng, .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.